Hallitus ja tilintarkastajat

Hallitus

Magnus von Knorring, KTM, Puheenjohtaja
Tom Lehto, KTM
Kaj-Kristian Eskelin, VT*
Peter Buch Lund, TkL*
Markus Larsson, KTM, Toimitusjohtaja
Patrik Tigerschiöld, KTM

Tilintarkastajat

Jonas Blomqvist, KHT
Martin Grandell, KHT
Jukka Paunonen, KHT*

 

 

Varatilintarkastajat

Jarmo Alén, KHT
Terja Artimo, KHT
Taru Mäenpää, KHT* 

Yhtiön osakepääoma on 227 640,00 euroa

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Helsingin sivukonttori

Valvova viranomainen

Finanssivalvonta

 

*Rahasto-osuudenomistajien valitsemat edustajat

Rahastomme