Fonditan rahastot

Fondita on riippumaton rahastoyhtiö, joka keskittyy pelkästään osakerahastojen hallinnointiin. Rahastomme sijoittavat pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin sekä eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin. Sijoitusfilosofiamme, joka perustuu osakepoimintaan sekä suppeaan rahastosalkkuun on kaikissa rahastoissa sama.

European Micro Cap

Equity Spice

Nordic Small Cap

Nordic Micro Cap

European Small Cap

2000+

European Top Picks

Merkintä

Rahasto-osuuksien merkintöjä vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä pankkitilillä kello 14.30 mennessä. Merkintä tapahtuu maksamalla sijoitettava summa rahastoyhtiön pankkitilille valitun rahaston mukaisesti. Maksettaessa kirjoitetaan viestikenttään merkitsijän nimi, osoite, henkilötunnus, pankkitilin numero sekä onko kyseessä A- tai B-osuuksien merkintä. Uuden asiakkaan tulee toimittaa rahastoyhtiöön kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä neljän desimaalin tarkkuudella jakamalla merkintämaksu osuuden arvolla. Merkinnästä lähetetään vahvistus asiakkaan rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Uusilta asiakkailta pyydämme, että täytätte asiakastietolomakkeen ja toimitatte se Fondita Rahastoyhtiöön sähköpostilla skannattuna, faksilla, tai postitse. Asiakastietolomake yksityishenkilöille on täällä ja yrityksille ja yhteisöille on täällä.

Fondita raportoi sijoitusten kehityksestä paperimuotoisena raporttina kerran vuodessa. Tämän raportin voi kuitenkin pyydettäessä korvata sähköpostiraportilla, joka lähetetään kuukausittain. Sähköinen raportti lähetetään pdf-tiedostona. Sähköpostiraportoinnin saa käyttöönsä lähettämällä asiasta lyhyen pyynnön osoitteeseen info@fondita.fi.

Rahasto-osuudet ja tuotonmaksu

Rahasto-osuudet jakaantuvat tuotto-osuuksiin (A) ja kasvuosuuksiin (B). Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä.

Palkkiot

Me emme veloita merkintäpalkkiota.

Rahastojen hallinnointipalkkio on 2 % vuodessa. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden jokaisen päivän arvosta.

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Lunastus

Rahasto-osuuksien lunastus

Rahasto-osuuksien lunastuksesta on ilmoitettava kirjallisesti rahastoyhtiölle, ja mahdollinen osuustodistus on toimitettava rahastoyhtiölle. Ne lunastusvaatimukset, jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 14.30, toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä. Lunastetut varat maksetaan seuraavana pankkipäivänä, mikäli rahastoyhtiön ei tarvitse myydä arvopapereita lunastuksen johdosta. Lunastuksesta lähetetään asiakkaalle vahvistus.

Palkkiot

Lunastuspalkkio on 1 % tai vähintään 15 euroa. Lunastuspalkkiota ei veloiteta siirryttäessä toiseen Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan sijoitusrahastoon.

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Rahastomme