Healthcare

Esittely

Fondita Healthcare sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston kasvuvetureina toimivat ikääntyvä väestö, kasvava vauraus (omaisuus ja elintaso), tekninen kehitys, ilmasto- ja ympäristömuutokset sekä terveysalan pienet hintajoustot.

Fondita Healthcare on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto välttää sijoituksia tappiota tekeviin biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo N/A
Osuudenomistajien lkm N/A
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7

5 suurinta sijoitusta

5 suurinta kohdemaata

Saksa N/A
Ruotsi N/A
USA N/A
Tanska N/A
Suomi N/A

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk N/A N/A
3 kk N/A N/A
2018 N/A N/A
6 kk N/A N/A
1 v N/A N/A
aloituksesta (14.6.2018) N/A N/A
aloituksesta p.a. N/A N/A
(Indeksi = N/A)
Rahastonhoitajat

Toimialajakauma

Terveydenhuolto N/A
Teollisuustuotteet ja -palvelut N/A
Informaatioteknologia N/A
Perusteollisuus N/A
Kulutustavarat ja -palvelut N/A
Päivittäistavarat N/A
Kassa N/A

10 suurinta sijoitusta

Maajakauma

Saksa N/A
Ruotsi N/A
USA N/A
Tanska N/A
Suomi N/A
Espanja N/A
Sveitsi N/A
Norja N/A
Iso-Britannia N/A
Alankomaat N/A
Italia N/A
Ranska N/A

Valuuttajakauma

EUR N/A
SEK N/A
USD N/A
DKK N/A
NOK N/A
CHF N/A
GBP N/A
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk N/A N/A
3 kk N/A N/A
2018 N/A N/A
6 kk N/A N/A
1 v N/A N/A
aloituksesta (14.6.2018) N/A N/A
aloituksesta p.a. N/A N/A
(Indeksi = N/A)

Volatiliteetti p.a.

2018 N/A
Aloituksesta N/A

Salkun kiertonopeus

2018 N/A
Aloituksesta N/A

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Rahastomme