Fondita 2000+ täyttää tänään 20 vuotta!

2018-09-14

Fondita 2000+

Fondita 2000+, teemarahastomme maailmanlaajuisella markkinalla, täyttää tänään 20 vuotta! Rahaston keskimääräinen vuosituotto on ollut 8,5% (31.8.2018). Rahaston arvo on viiden viimeisen vuoden aikana noussut 92%, mikä tarkoittaa 13,9 % tuottoa per vuosi. Hyväksi havaittu sijoitusfilosofiamme pohjautuu aktiiviseen osakepomintaan stock-picking -periaatteella. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnassaan hyötyvät: ympäristönsuojelun kasvavasta tarpeesta, väestöjakauman muutoksesta ja informaatioteknologiasta/telekommunikaatiosta. Rahasto muodostuu näistä kolmesta pilarista. Salkunhoitaja Tom Lehto liittyi tiimiimme vuonna 2009, ja hän on siitä lähtien hoitanut rahastoa.

”Nämä kolme pilaria ovat vielä kahdenkymmenen vuoden jälkeenkin hyvin ajankohtaisia. Olimme oikeilla jäljillä perustaessamme rahastoa ja olemme sitä edelleenkin! Ensimmäinen pilari koostuu yhtiöistä, jotka hyötyvät ympäristön huomioimisesta, mikä on hyvin ajankohtainen ja puhutteleva aihe tämän päivän ESG-ilmastossa. Tällainen yhtiö voi olla esimerkiksi vihreään sähköntuotantoon, sähköisiin kulkuvälineisiin tai jätteenkäsittelyyn liittyvä toimija.

Toinen pilari koostuu demografiayhtiöistä eli yhtiöistä, joiden tuotteet tai palvelut hyötyvät väestön ikääntymisen myötä kasvavasta kysynnästä. Väestörakenteen muuttumisen ohella kohentunut elintaso ja tekninen kehitys toimivat kysynnän ajureina. Tämä pilari koostuu esimerkiksi kasvavista terveydenhuoltoalan yrityksistä.

Viimeisenä meillä on kolmas pilari, joka sisältää IT-alan yhtiöitä. Nämä yhtiöt ovat kyvykkäitä kehittämään innovaatioita, ja ne ovat osoittautuneet hyviksi sijoituksiksi rahastossa. Yhteenvetona haluan todeta, että nämä kolme teemaa ovat ajankohtaisia jatkossakin. Uskon vahvasti siihen, että ne muodostavat menestyksekkään konseptin pitkällä tähtäimellä.” salkunhoitaja Tom Lehto kertoo

 

Rahastomme