Fondita European Small Cap – ensimmäinen menestyksekäs vuosi takana

2010-05-24

Fondita European Small Cap rahasto täytti 19.5.2010 vuoden. Vuosipäivää vietettiin mukavissa merkeissä. Rahaston ensimmäisen vuoden tuotto oli + 30,41 %. Ensimmäisen vuotensa aikana rahasto saavutti toistasataa osuudenomistajaa (123 kpl) sekä noin 19 miljoonaa euroa pääomaa. Olemme erittäin tyytyväisiä kehitykseen.

Rahastoa hoitaa Fonditan kolmen hengen salkunhoitotiimi (Anders Svartbäck, Markus Larsson ja Tom Lehto) Päävastuu Fondita European Small Cap rahaston salkunhoidosta on Tom Lehdolla joka reilu vuosi sitten liittyi Fonditan vahvuuteen. Aikaisemmin Tom on toiminut Aktia Asset Management Oy:n toimitusjohtajana sekä salkunhoitajana. Hänellä on pitkä kokemus nimenomaan Euroopan osakemarkkinoista.

Haluamme muistuttaa asiakkaitamme muutamasta rahaston erityispiirteestä. Rahasto ei esimerkiksi sijoita lainkaan pohjoismaihin ja juuri tästä syystä rahasto ei aiheuta juurikaan päällekkäisyyksiä Fonditan muiden rahastojen kanssa. Rahastojamme voi siis hyvin yhdistää maantieteellisesti täydelliseksi eurooppalaiseksi pienyhtiökokonaisuudeksi. Fonditan indeksistä poikkeava salkunhoitotyyli näkyy mm. siinä että suurimmat painot eivät automaattisesti ole isoissa maissa vaan voimme rohkeasti painottaa pienempien maiden yhtiöitä. Esimerkkinä mainittakoon Hollantilaiset yhtiöt joissa tällä hetkellä on noin viidennes rahaston sijoituksista.

Toivomme erinomaisen ensimmäisen vuoden innostavan asiakkaitamme lisäämään sijoituksiaan Fondita European Small Cap rahastoon. Pienemmät ja keskisuuret yhtiöt ovat historiassa tuottaneet suuria yhtiöitä paremmin ja rahaston kautta pääsee helpolla tavalla osalliseksi eurooppalayhtiöiden tulevaisuuden kehityksestä.

Rahastomme