Fondita Healthcare aloitti!

2018-06-19

Meidän kahdeksas rahastomme on nähnyt päivänvalon! Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminta edistää ihmisten hyvinvointia. Tom Lehto ja Markus Larsson toimivat rahaston salkunhoitajina.

Rahastosta lyhyesti

Fondita Healthcare sijoittaa varansa sellaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahasto pyrkii saavuttamaan pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla rahaston varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti, mutta pääpaino tulee olemaan eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Rahastolla ei ole markkina-arvoon liittyviä rajoitteita, ja salkussa tulee olemaan 25-30 omistusta. Salkunhoidossa käytämme Fonditan hyväksi todettua sijoitusfilosofiaa, joka perustuu osakepoimintaan, eli  ns. stock picking:iin. Kiinnitämme erityistä huomiota löytääksemme yhtiöitä, joilla on hyväksi todettu liiketoimintamalli, joka ilmenee hyvänä kannattavuutena, vahvana kassavirtana ja terveenä taseena.

Miksi valita Fondita Healthcare? 

Terveydenhuoltoalaa tukee monta ajuria, jotka hyödyttävät rahastoa pitkällä tähtäimellä: ikääntyvä väestö, nouseva elintaso, tekninen kehitys ja pienet hintajoustot. Nämä lisäävät lääkkeiden ja apuvälineiden kysyntää, mikä hyödyttää yritysten tuloksia suhdanteista riippumatta.

Kenelle rahasto sopii?

Rahasto on suunnattu kaikille niille sijoittajille, joille sopii pitkäaikainen sijoittaminen: suurille instituutioille ja yksityishenkilöille. Yhtiöt ovat markkinoiden keskiarvoa defensiivisempiä, mikä indikoi matalampaa volatiliteettia. Terveydenhuoltoala kasvaa tällä hetkellä maailmantaloutta nopeammin, mikä tukee rahaston pitkäaikaista kehitystä.

Yksi mielenkiintoinen poiminta

”Yhtenä esimerkkinä suosikkiyhtiöistämme mainitsen tanskalaisen Coloplastin. Yrityksen tuotteet ovat markkinoiden parhaimmistoa, ja yritys on hiljattain lanseerannut uuden katetrin, joka on helppokäyttöisyydellään huomattavasti vanhoja malleja parempi. Tämä helpottaa monen ihmisen elämää, ja tuotteella on hyvät edellytykset vallata uusia markkinoita.  Yhtiön merkittävin tuote on avannepussi, joiden kysyntä kasvaa valitettavasti lisääntyneiden syöpälöydösten vuoksi. Avannepussien käyttäjille tärkeintä on niiden toimivuus, helppokäyttöisyys ja huomaamattomuus. Coloplastilla on tuotteita, jotka täyttävät nämä kriteerit, mikä antaa edellytykset yrityksen kasvuun” kertoo salkunhoitaja Tom Lehto.

Miten rahasto huomioi ESG-asiat?

Rahaston kaikissa sijoituspäätöksissä huomioimme yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat.

Rahasto aloitti toimintansa 14.6.2018. Ottakaa yhteyttä meihin, jos kaipaatte lisätietoa. Yhteystietomme, merkintäohjeet ja rahaston avaintietoesite löytyvät kotisivuiltamme.

Rahastomme