Fonditan salkunhoitotiimiin vahvistus!

2019-01-02

Meillä on ilo ilmoittaa, että salkunhoitaja Marcus Björkstén liittyy Fonditan salkunhoitotiimiin. Marcus on kauppatieteiden maisteri Hankenilta, jonka lisäksi hän on suorittanut CEFA-analyytikkotutkinnon. Marcus siirtyy meille Evli Pankista, jossa hän on toiminut salkunhoitajana vuodesta 2010. Hän aloittaa toimessaan 1. helmikuuta.

"Olemme pitäneet silmämme auki ja seuranneet hänen työtään jo pidemmän aikaa. Marcuksella on vankka kokemus osakemarkkinoista ja hän on pärjännyt aktiivisessa salkunhoidossa hyvin. Tämä on ollut Fonditan toimintaperiaatteen kaltaista stock-pickingiä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että hän sopii joukkoomme hyvin ja että hän vahvistaa tiimiämme. Olemme hyvin iloisia siitä, että saimme hänet mukaan!" sanoo toimitusjohtaja Markus Larsson.

Marcus Björksténin haastattelu:

Marcus Björkstén
Kuva: Marcus Björkstén 

Kerro hieman itsestäsi ja taustastasi

Olen työskennellyt osakkeiden parissa viimeiset 17 vuotta eri rooleissa: ensin osakevälittäjänä ja osakemyyjänä, jonka jälkeen analyytikkona ja salkunhoitajana. Viimeisen kuuden vuoden ajan olen keskittynyt pieniin ja keskisuuriin ruotsalaisyhtiöihin. On ollut mielenkiintoista kovan työn ja tarkan analyysin avulla huomata, että on löydettävissä pienyhtiöitä, joiden markkina-arvo ei täysin heijasta yhtiön todellista arvoa. Tämän lisäksi on jännää seurata yhtiöiden kehitystä pienistä yhtiöistä suuriksi yhtiöiksi ja kaikenlaisia haasteita ja käänteitä, mitä tämä kehitys pitää sisällään.
 

Millä tavalla pystyt myötävaikuttamaan Fonditan salkunhoidossa?

Tunnen Ruotsin markkinan erittäin hyvin ja minulla on hyvää tietämystä yksittäisistä yrityksistä. Ruotsi on selvästi tärkein pohjoismainen osakemarkkina, joten pystyn antamaan lisäpanokseni Fonditan pohjoismaisessa salkunhoidossa. Olen myös perehtynyt kestävään kehitykseen ja olen pystynyt omaksumaan ESG (Environmental, Social and Governance) -periaatteet osana tehokasta sijoitusstrategiaa. Minä toivon, että kokemuksestani on hyötyä Fonditalle ja sen asiakkaille pitkällä tähtäimellä. 

Mitä ajatuksia sinulla on sijoitusfilosofiasta?

Minun sijoitusfilosofiani perustuu pääosin siihen, että ensin täytyy tunnistaa tuottoa antavat osatekijät tietyssä sijoitusuniversumissa ja tämän jälkeen koota salkku, joka täyttää kaikki toivotut kriteerit parhaalla mahdollisella tavalla.  Pienyhtiöissä kasvu korostuu tärkeimpänä osatekijänä, jonka jälkeen tulevat arvostus ja laatu. Se, miten yhtiö suhtautuu kestävään kehitykseen, on osoittautunut tärkeäksi tuottoa antavaksi osatekijäksi, ja senkin takia tämä tulee huomioida yhtiövalintoja tehdessä. Tämä trendi tulee todennäköisesti vahvistumaan tulevien vuosien aikana. Sijoituspäätöksiä tehdessäni kiinnitän huomiota myös yrityksen pehmeisiin arvoihin, johon liittyy yritysjohdon kompetenssi ja yhtiön markkina-asema. Nämä ovat minulle erittäin tärkeitä asioita.

Mitkä ovat mielestäsi menestystekijöitä salkunhoidossa?

Jotta pärjää salkunhoidossa, on tärkeää tehdä taustatyö kunnolla, ennen kuin sijoittaa yhtiöön. Tämä pätee erityisesti, kun sijoittaa pieniin yhtiöihin, joista ei välttämättä ole saatavissa kaikkein parhaiten informaatiota. On tärkeää pystyä havainnoimaan ne ajurit, jotka ovat yhtiön tuloksentekokyvyn taustalla. Tämän jälkeen täytyy arvioida mitä riskejä tai mahdollisia uhkia yrityksen toimintaan kohdistuu. Menestyksekäs salkunhoitaja pystyy tunnistamaan tilanteen muutoksen ja luopumaan omistuksesta, jos muuttunut toimintaympäristö tai yrityksen heikentynyt toimintakyky sitä edellyttää. Kun osakerahastolla on huono jakso alla, voi syynä olla se, että salkunhoitaja itsepintaisesti pitää kiinni heikommista sijoituksista. 

Ja vielä lopuksi, miksi aktiivinen salkunhoito?

Aktiiviselle ja hyvin menestyneelle salkunhoidolle on entistä enemmän kysyntää vastaisuudessa. Pienyhtiöiden osalta on huomionarvoista se, että passiiviset rahastot eivät pääse niihin kiinni tehokkaalla tavalla. Tämä antaa Fonditan kokeneelle ja osaavalle tiimille erittäin hyvän mahdollisuuden menestyä keskittymällä pieniin yhtiöihin, oman vahvan tuotemerkkinsä puitteissa.

 

Rahastomme