Muutoksia rahastojen kohdeyritysten määritelmään.

2010-06-03

Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 25.5.2010 päättänyt muuttaa Fondita Nordic Small Cap sekä Fondita Nordic Micro Cap rahastojen kohdeyritysten määritelmää seuraavasti:

Fondita Nordic Small Cap rahaston osalta pienillä ja keskisuurilla yhtiöillä tarkoitetaan jatkossa yrityksiä joiden markkina-arvo alittaa 3 miljardia euroa.
Fondita Nordic Micro Cap rahaston osalta pienillä yhtiöillä tarkoitetaan yrityksiä joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.

Rahastomme