Sijoituspolitiikkana kestävä kehitys!

2019-04-17

 

FSE

Fondita European Top Picks sijoitusrahasto muuttuu Fondita Sustainable Europe sijoitusrahastoksi.

19. toukokuuta Fondita European Top Picks nimi muuttuu Fondita Sustainable Europeksi. Nimenvaihdoksen myötä myös rahaston sijoituspolitiikka muuttuu. Rahasto keskittyy sijoittamaan sellaisiin yhtiöihin, jotka toiminnassaan edistävät kestävää kehitystä. Keskiössä ovat yhtiöt, jotka toimivat ilmastonmuutosta vastaan ja samalla tehokkaan ja kestävän luonnonvarojen käytön puolesta. Rahaston sijoitusfilosofiaan ei tule muutoksia ja rahasto sijoittaa vastaisuudessakin julkisesti noteerattuihin yhtiöihin Euroopassa.

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tulee olemaan eri alojen yhtiöiden tärkeimpiä teemoja tulevan 20-30 vuoden ajan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ne yhtiöt, joiden koetaan olevan osa ongelmien ratkaisua, tulevat pärjäämään muita paremmin. Asiakkaat, työntekijät, viranomaiset ja sijoittavat tulevat yhä enenevässä määrin suosimaan yhtiöitä, jotka ovat kehityksen kärjessä koskien mm. uusiutuvan energian tutkimusta ja kehitystä sekä tehokkaampaa luonnonvarojen käyttöä. Meillä on vahva pyrkimys siihen, että rahasto menestyisi vertailuissa erinomaisesti. Aikomuksenamme on maksimoida rahaston tuotto ja samalla investoida kestävästi. 

Investoimme sellaisiin eurooppalaisiin yhtiöihin, jotka ovat tuotteidensa tai palveluidensa osalta hyvässä markkina-asemassa ja jotka täyttävät kaikki ne määrälliset ja laadulliset kriteerit, joita Fondita on menestyksellisesti käyttänyt yhtiön reilun 20 vuoden historiansa ajan. Olemme vakuuttuneita siitä, että tällä muutoksella on positiivinen vaikutus rahastoon pitkällä tähtäimellä.

HUOM! Tämä muutos ei edellytä mitään toimenpiteitä rahaston osuudenomistajilta. Tarjoamme kaikille nykyiselle osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa osuutensa ilman lunastuspalkkiota 19.5.2019 asti, jolloin rahaston sääntömuutos astuu voimaan. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Rahastomme