Fondita European Micro Cap täyttää 3 vuotta -tähtäimessä pitkäjänteinen kasvu koronakriisistä huolimatta

European Micro Cap

2020-04-29

Fondita perusti European Small Cap -sijoitusrahaston vuonna 2009, ja sen onnistunut alkutaival myötävaikutti Fonditan neljännen pienyhtiörahaston, Fondita European Micro Capin, perustamiseen vuonna 2017. Rahaston perustamisen taustalla oli se, että olimme vuosien varrella osakeseulontaprosessissamme törmänneet useaan pieneen, oman markkinarakonsa löytäneeseen ja hyvälle kasvukäyrälle asettuneeseen mikroyhtiöön. Siis yhtiöihin, jotka eivät ole sijoittajien tai analyytikoiden parissa järin tunnettuja. Joukossa on monia yhtiöitä, jotka ovat kiinnostavia pitkän tähtäimen sijoittajalle. Fonditassa olemme analysoineet pienyhtiöitä vuodesta 1997, joten koimme uuden rahaston sopivan rahastotarjontaamme ja asiakkaillemme erinomaisesti.

Rahasto on olemassaolonsa aika saavuttanut alla olevaan markkinaan (MSCI European Micro Net EUR Index) nähden 14,0 prosentin ylituoton osakemarkkinoiden haastavista vuosista 2018 ja 2020 huolimatta. Rahasto on pärjännyt 7,8 %-yksikköä paremmin kuin suuryhtiöiden kehitystä seuraava STOXX600 Net Return EUR -indeksi, ja sillä on neljä Morningstar-tähteä viidestä mahdollisesta. Rahasto keskittyy yhtiöihin, joita hyödyttävät pitkän ajan rakenteelliset kasvutrendit. Nämä yhtiöt ovat usein oman toimialansa erityisosaajia, joilla on kestävä tase ja vahva kassavirta. Kannattavuus ja vahva tase ovat etenkin pörssin pienimpiin yhtiöihin sijoittaessa aivan oleellisia. Monet rahaston omistuksista ovat perhevetoisia yrityksiä, mikä monesti antaa osviittaa korkeasta laatutasosta ja pitkän ajan kannattavuudesta.

Noin kolmasosa rahaston varoista on sijoitettu digitalisaation saralle, jonka kasvuajurina toimii päivä päivältä enemmän digitalisoituva maailma. Koronakriisi on jouduttanut tätä kehitystä entisestään. Yhtiöt ovat yhä enenevässä määrin huomanneet ajanmukaisten IT-järjestelmien ja IT-ohjelmistojen hyödyllisyyden. Meneillään oleva kriisi on paljastanut vakavia uhkia yrityksille, jotka eivät olleet varautuneita äkillisesti muuttuneeseen maailmaan, jossa työ muuttui yhtäkkiä etätyöksi. Etenkin Saksassa on useita ohjelmistoyhtiöitä, jotka ovat keskittyneet tähän valtavaan ja yhä laajenevaan markkinaan. Näille yhtiöille tunnuksenomaista on se, että kasvua löytyy sekä kotimarkkinoilta että koko Euroopasta.

Toinen kolmasosa rahaston varoista on sijoitettuna terveydenhuolto- ja hyvinvointialalle. Tämä on teema, jossa näemme pitkän ajan kasvupotentiaalia kysynnän osalta, perustuen siihen, että ennen kaikkea kehittyneiden maiden väestö ikääntyy, ja samalla toiveissa on ”normaalin” elämän jatkuminen mahdollisimman pitkään.  Tätä teemaa tukenee tulevina vuosikymmeniä myös sekä Aasian että Afrikan keskiluokan kasvu. Micro Cap -kategoriassa on paljon houkuttelevia lääketekniikan ja terveydenhuoltoalan yhtiötä, joilla on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä tästä trendistä.

Viimeinen kolmannes yhtiön varoista on sijoitettu yhtiöihin, jotka tarjoavat ratkaisuja joko teollisuuden alan ohjelmistoissa, tuotantoprosessien digitalisaatiossa tai ympäristöasioissa. Rahasto ei sijoita finanssialan toimijoihin tai yhtiöihin, jotka ovat täysin riippuvaisia raaka-aineiden hinnoista. Vältämme myös yhtiöitä, joiden taseeseen on sidottu kovin paljon pääomaa, kuten öljy-yhtiöihin, merenkulkuun tai kaivosalaan.

Tämän vuoden aikana rahasto on menettänyt arvoaan maailmanlaajuisen arvonlaskun myötä, mutta rahaston kehitys on ollut 9,1 %-yksikköä alla olevaa markkinaa (MSCI European Micro Net Index) parempi. Eurooppalaisiin suuryhtiöihin (STOXX 600 Net Return) nähden rahasto on pärjännyt 7,9 %-yksikköä paremmin. Maaliskuun pohjilta (16.3.) nousua on kertynyt 26,3 % verrattuna alla olevan markkinan (MSCI European Micro Net Index) 15,2 %:iin, ja suuryhtiöiden (STOXX 600 Net Return) 14,2 %:iin. Rahaston verrannollisen ylituoton pääsyyt ovat edellä mainitut pitkän ajan kasvuajurit sekä fokusoitunut, noin kolmenkymmenen eri rahasto-omistuksen pitkäjänteinen seuranta. Rahaston parhaita pärjääjiä tänä vuonna ovat olleet diagnostiikkayhtiö Stratec Biomedical, lääke- ja laboratorioalan erityisosaaja Medios, kyberturvayhtiö Secunet, energian varastointiyhtiö Alfen ja ohjelmistoyhtiö Nexus. Nämä kaikki ovat yhtiöitä, joilla on oletettavasti loistava tulevaisuus edessään. Vahva tase antaa näille yhtiöille erinomaisen mahdollisuuden parantaa omaa asemaansa kilpailijoihinsa nähden tämänkaltaisissa kriiseissä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle micro cap -luokan yhtiöt tarjoavat monta houkuttelevaa vaihtoehtoa vuosiksi eteenpäin. Pienyhtiöiden etuna suuryhtiöihin verrattuna ovat erinomaiset liikevaihdon ja kannattavuuden kasvunäkymät.

 

Kenneth

 

 

 

 

 

Tekstin on kirjoittanut salkunhoitaja Kenneth Blomqvist

Rahastomme