Fondita European Small Cap täyttää 10 vuotta!

2019-05-19

esc 10 years

Vanhin Eurooppa-rahastomme täyttää 10 vuotta! Rahasto aloitti toimintansa 19.5.2009 ja sen salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto. Molemmilla heistä on pitkä kokemus eurooppalaisten osakkeiden salkunhoidosta: Tomilla vuodesta 1991 ja Kennethillä vuodesta 2003.

Tom Lehto, portföljförvaltare
Tom Lehto, salkunhoitaja

Miltä sijoitusympäristö näytti rahaston aloitusvaiheessa?

Rahasto aloitti välittömästi finanssikriisin jälkeen, kun kaikki makroluvut osoittivat globaalia taantumaa. Osakemarkkinat olivat jo alkaneet toipua edellistalven pahimmasta pohjakosketuksesta ja sijoittajat saattoivat nähdä auringon jälleen nousevan. Tuolloin markkinoilla vallitsi pelko siitä, että jotkut yhtiöt eivät selviäisi finanssikriisistä, joten konkurssiuhkiakin oli. Osakkeet hinnoiteltiin erittäin matalien tuotto-odotusten mukaisesti historiallisessa katsannossa. Yritysanalyysilla oli etenkin siinä tilanteessa valtavan suuri merkitys. Koko pienyhtiösektori oli silloin painettu alas, mikä avasi mahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle tehdä löytöjä laatuyhtiöiden joukosta; yhtiöitä, joissa saattoi nähdä hyvää kasvupotentiaalia ja piilevää arvoa. Pienyhtiöissä oli jo silloin sellaista kasvupotentiaalia, mitä suuremmissa yhtiöissä ei samassa määrin ole.

Minkälaisiin yhtiöihin rahasto sijoittaa?

Rahasto keskittyy löytämään kannattavia laatuyhtiöitä, joilla on toteennäytetty liiketoimintamalli, missä yhdistyvät kasvun lisäksi hyvä kannattavuus ja vahva kassavirta. Tärkeää on se, että yhtiötä johdetaan pitkäjänteisen kasvustrategian mukaisesti. Tämän lisäksi näemme mielellämme sen, että yhtiön johto omistaa yhtiön osakkeita ja että sillä on yksi pääomistaja, joka on ollut perustamassa tai kehittämässä yhtiötä jo pitkään. Näemme tällä selvän yhteyden siihen, että yhtiö tekee oikeita, sijoittajia palvelevia päätöksiä pitkällä tähtäimellä eikä keskity lyhytnäköiseen osakekurssin nostamiseen. Uusi sijoitus rahastossa pysyy usein siellä yli 5 vuotta ja tietyt yhtiöt ovat olleet mukana alusta pitäen.

Mitkä omistukset ovat osoittautuneet parhaiksi sijoituksiksi?

Rahaston parhaisiin myötävaikuttajiin kuuluvat saksalainen optiikkaan ja silmienhoitoteknologiaan keskittynyt yhtiö Carl Zeiss, jonka ajureina toimivat ikääntyvä väestö ja Aasian sekä ennen kaikkea Kiinan väestön keskiluokkaistuminen. Osakkeen arvo on noussut noin 640 % (17.5.2019) sitten rahaston ensisijoituksen. Myös sveitsiläinen hammasvälineyhtiö Straumann on kuulunut rahaston parhaisiin myötävaikuttajiin. Nousua on kertynyt noin 600 %. Saksalainen viihde- ja tapahtumajärjestäjä CTS Eventim, joka on kasvanut digitalisaatiotrendin myötä, on noussut rahastossa peräti 600 %. Kaikille näille yhteistä on se, että ne ovat omien alojensa markkinajohtajia ja niiden ajureina toimivat rakenteelliset kasvutekijät.

Miten rahasto on tuottanut?

kenny
Kenneth Blomqvist, salkunhoitaja

Rahaston tuotto on ollut noin 242 % sen alusta (17.5.2019), mikä tietää noin 13,7 %:n vuotuista tuottoa. Tätä voi verrata STOXX 200 Small -pienyhtiöindeksiin, joka on noussut 195 % samassa ajassa. Eurooppalaiset pienyhtiöt näyttävät edelleen mielenkiintoisilta sijoituskohteilta, sillä niillä on hyvät kasvumahdollisuudet, mikä voi johtaa hyvään tuloskasvuun, joka puolestaan hyödyttää osakekurssia pitkällä tähtäimellä.

Miltä eurooppalaisten pienyhtiöiden tulevaisuus näyttää ja minkälaisille sijoittajille rahasto sopii?

Näkemyksemme mukaan pienillä laatuyhtiöillä on jatkossakin mahdollisuus tulla ostetuiksi, mikä yleensä tietää osakekurssipreemiota ja sitä myöten vaikutus rahaston arvoon on positiivinen. Rahastossa on historiansa aikana ollut 6 sellaista yhtiötä, jotka kilpailijat ovat ostaneet. Eurooppalaisten pienyhtiöiden joukosta löytyy edelleen kiinnostavia ja omilla aloillaan hyvässä markkina-asemassa olevia kohteita, joiden arvostus on houkuttelevalla tasolla kauaskatseisen sijoittajan silmin. Rahasto sopii niille, jotka sijoittavat pitkällä tähtäimellä ja jotka haluavat osallistua pienten eurooppalaisten yhtiöiden kasvuhakuiselle matkalle niin kotimarkkinoilla kuin maailmanlaajuisestikin. 

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä, mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eivätkä talletussuojan piirissä.  

Rahastomme