Fondita Healthcare:lla takana hyvä ensimmäinen vuosi!

Fondita Healthcare

2019-06-14

Fondita Healthcare sijoitusrahasto aloitti vuosi sitten ja sillä on takanaan menestyksekäs vuosi. Rahaston on tuottanut 9,3%. Viime vuonna osakemarkkinat kärsivät heikosta loppuvuodesta, mutta tämä vuosi on ollut erittäin menestyksekäs: rahaston arvo on noussut peräti 22,8 % ja sillä tuotolla rahasto on pärjännyt muita vastaavia rahastoja paremmin (rahastoraportti 5/2019).

Rahaston kasvun ajurit ovat toimineet hyvin, mikä yhdistettynä onnistuneeseen osakepoimintaan on tuottanut erinomaista tulosta.

Nyrkkisääntönä on voinut sanoa, että terveydenhuoltosektorin kasvu on ollut kaksi kertaa maailmantalouden kasvua nopeampaa, joka tarkoittaa 6-7 %:n kasvulukemia (Berenberg). Kasvun suurimmat ajurit ovat 1) vanheneva väestö, joka on kasvavassa määrin riippuvainen lääkkeistä ja terveydenhuoltotuotteista 2) maailmanlaajuisesti koheneva elintaso, mikä luo lisääntyvää kysyntää terveydenhuollon tuotteille 3) tekninen kehitys, jonka myötä tuotteet paranevat. 

Yksittäisistä yhtiöistä parhaiten rahaston kehitykseen on vaikuttanut saksalainen Carl Zeiss Meditec, joka valmistaa erilaisia välineitä silmäsairauksien hoitoon ja näön parantamiseen. Yhtiö hyötyy silmäleikkausten kasvavasta maailmanlaajuisesta suosiosta. Kaihileikkaukset ovat välttämättömiä sairaudesta kärsiville, jotta näköä ei menetä kokonaan. Silmäleikkauksen myötä potilas voi päästä eroon silmälaseista ja samalla voidaan estää kaihin uudelleenkehittyminen, mikä kohentaa elämänlaatua merkittävästi.

Toinen yhtiö, joka on pärjännyt erinomaisesti, on amerikkalainen, erilaisia hammashoitoon ja hammaslääketieteeseen liittyviä tuotteita valmistava Dentsply Sirona. Yhtiö hyötyy kasvavasta hammashygienian ja hammaslääketieteen alan kysynnästä. Kehittyvissä maissa kysyntä on erittäin suurta.

Fondita Healthcare sijoittaa varansa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka toiminnallaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Uskomme vahvasti siihen, että tämä on sektori kasvaa myös vastaisuudessa ja tarjoaa sijoittajille hyvän tuoton. Jatkamme työtämme samaan malliin ja pyrimme löytämään yhä kiinnostavampia yrityksiä, jotka täyttävät kriteerimme.

 

tom fi

 

Rahastomme