Haastattelussa salkunhoitajat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto (COVID-19)

Fondita European Micro cap, Fondita Healthcare, Covid-19

2020-04-08

Miten rahasto on pärjännyt vallitsevassa markkinatilanteessa (Covid-19)?

Kenneth Blomqvist, Fondita European Micro Capin salkunhoitaja

Viimeisen reilun kuukauden maailmanlaajuisessa osakemarkkinamyllerryksessä myös tämä rahasto on menettänyt arvoaan, joskin vertailuissa eurooppalaisiin pien- ja mikroyhtiöihin rahasto on pärjännyt selvästi paremmin. Tämän syynä on rahaston merkittävä painotus ohjelmisto- ja IT-yhtiöihin sekä terveydenhuoltoalaan. Näiden toimialojen yhtiöillä on oletettavasti parempi mahdollisuus pärjätä heikommassa talousympäristössä, sillä niiden tuotteisiin ja palveluihin kohdistuva kysyntä on kohtalaisen vakaata. Rahasto keskittyy sijoittamaan paikallisesti vahvoihin erikoisosaajayhtiöihin, jotka ovat oman segmenttinsä markkinajohtajia. Yhtiövalinnassa painotamme vahvaa tasetta ja kassavirran vakautta, joista on kiistatta ollut hyötyä markkinamyllerryksessä. Tätä kirjoittaessa rahaston arvo on laskenut 20,2 % vuodenvaihteesta lukien. Vertailun vuoksi MSCI European Micro Net Return –indeksi on laskenut samassa ajassa peräti 28,4 % ja Stoxx200 Small Cap Net Return –indeksi on laskenut 26,2 %. Eurooppalainen suuryhtiöindeksi Stoxx600 Net Return on puolestaan laskenut tänä vuonna 22,6 %.

Tom Lehto, Fondita Healthcaren salkunhoitaja

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kutakuinkin kaikki osakkeet ovat tulleet alaspäin helmikuun viimeiseen viikkoon verrattuna, kun viruksesta alkoi kehkeytyä maailmanlaajuinen pandemia. Terveydenhuoltoalan osakkeet ovat kuitenkin pärjänneet parhaiten suhteessa muihin, sillä sen alan tuotteisiin ja palveluihin kohdistuu kasvavaa kysyntää, mitä ei monestakaan muusta toimialasta voi sanoa. Fondita Healthcare on tätä kirjoittaessa laskenut 15,3 % vuoden vaihteesta ja 11,7 % maaliskuussa.

Mitä yhtiöitä haluat nostaa esiin, jotka ovat pärjänneet hyvin viime aikoina?

Kenneth Blomqvist, Fondita European Micro Capin salkunhoitaja

Rahaston positiivisin myötävaikuttaja tänä vuonna on ollut rahaston suurin omistus, lääkejakelija ja laboratorioyhtiö Medios. Yhtiö on markkinajohtaja lääkealaltaan melko pirstaloituneessa Saksassa ja se kuuluu konsolidoijien eturiviin markkinalla, joka on tiukan sääntelyn alla ja jolle on merkittävät alalle pääsyn esteet. Näkemyksemme mukaan yhtiöllä on erinomaiset edellytykset vahvaan kasvuun ja kasvavaan tuottoon tulevina vuosina. Osake on tällä hetkellä noin 5 % matalammalla kuin mitä helmikuun korkein noteeraus oli. Viimeisen kuukauden aikana kahdella muulla salkkuyhtiöllä on ollut nousujohteinen kurssikäyrä: ohjelmistoyhtiö Datagroupilla ja diagnostiikkavarustevalmistaja Stratecilla. Datagroup on erikoistunut etätyöratkaisuihin, mitä vallitseva tilanne on vahvasti suosinut. Stratec valmistaa eri sairauksien diagnosoinnissa käytettäviä tuotteita. 

Tom Lehto, Fondita Healthcaren salkunhoitaja

Siitä huolimatta, että terveydenhuoltoalan osakkeet ovat pärjänneet suhteessa parhaiten, ovat keskinäiset erot alan sisällä hyvin suuret. Yhtenä teemana on ollut se, mikä yhtiö pystyy kehittämään rokotteen virusta vastaan. Yhtiöiden tavoitteena on tietysti olla ensiksi apajilla, mutta sijoittajan on hyvin vaikea tietää, mikä yhtiö lopulta onnistuu. Siksi meillä on merkittävä panostus sveitsiläisen Lonza-yhtiön osakkeissa, sillä se valmistaa instrumentteja, jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi virusten ja solujen rakenteiden tutkimisessa. Lonzan kurssi nousi maaliskuussa. Toinen mainitsemisen arvoinen yhtiö on tanskalainen Coloplast, jonka päätuotteita ovat katetrit ja avannepussit. Nämä ovat tuotteita, joita tarvitaan päivittäin, ja niiden kysyntä on vakaata viruksesta huolimatta.

Mitkä rahaston yhtiöistä ovat pärjänneet kehnommin, ja miksi?

Kenneth Blomqvist, Fondita European Micro Capin salkunhoitaja

Rahasto keskittyy sijoittamaan yhtiöihin, joilla on vahva tase ja kassavirta. Yksi rahaston huonommista sijoituksista viime aikoina on ollut sähköpyörävalmistaja Accell -yhtiö, joka on uudelleenjärjestelyn tilassa ja sen vuoksi sillä on rahaston keskiarvoyhtiöitä heikompi tase ja kassavirta. Me näemme ongelman tilapäisenä, ja että ne toimenpiteet, joita yrityksessä on tehty, ovat omiaan parantamaan sen asemia vastaisuudessa. Toinen heikosti pärjännyt yhtiö on saksalainen teollisuusteknologiayhtiö Dr. Hönle, jonka rasitteena on äkisti heikentynyt älypuhelinten myynti koronaviruksen seurauksena. Yhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet palata tutuille myyntiluvuille, kunhan kriisistä päästään ohitse. Suunnitelmissamme on pitää yhtiötä salkussamme tulevaisuudessakin.

Tom Lehto, Fondita Healthcaren salkunhoitaja

Näinä aikoina ihmiset pysyttäytyvät kodeissaan, jotta virukselta voisi välttyä. Tämä johtaa kaikkien ei-välttämättömien tapaamisten lykkäämiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hammaslääkäriaikojen tai vaikka kuulo-ongelman hoidon lykkääminen. Straumann ja Coltene molemmat valmistavat hammashoitotuotteita, ja ne ovat kärsineet tästä vallitsevasta tilanteesta. GN Store Nord valmistaa kuulolaitteita, joiden kysyntä on laskenut. Tämä on luonnollisesti hetkellistä, ja osakekursseilla on hyvät edellytykset palautua, kun pandemia laantuu ja ihmiset alkavat taas liikkua vapaasti.

Miten arvioit nykytilanteen vaikuttavan yhtiöiden tulevaisuuteen?

Kenneth Blomqvist, Fondita European Micro Capin salkunhoitaja

Näkemyksemme mukaan tästä vuodesta tulee monin tavoin menetetty vuosi, joka heijastuu monen yhtiön kohdalla sekä myynnin että tuloksen ilmiselvänä heikkenemisenä. Voidaan vähintäänkin puhua vuodesta 2020 eräänlaisena ”välivuotena”, mitä yhtiöiden kasvuun tulee. On hyvä muistaa, että yksi vuosi on yrityksen elinkaaressa kovin lyhyt aika, ja näemmekin, että vuodesta 2021 tulee huomattavasti tavanomaisempi vuosi kaikille yhtiöille. Tämän päivän tapahtumat tulevat todennäköisesti johtamaan lisääntyneisiin investointeihin terveydenhuollon ja digitalisaation saralla. Nämä ovat teemoja, jotka ovat rahastossa vahvasti esillä.

Tom Lehto, Fondita Healthcaren salkunhoitaja

Lyhyellä tähtäimellä tulemme näkemään tuotannon supistumista ja heikompaa tulosta monen yhtiön osalta. Pitkän tähtäimen näkymät eivät sen sijaan muutu, vaan yhtiöiden kasvuajureina toimivat edelleen väestön ikääntyminen ja elintason nousu.

Onko markkinoilla tai yhtiöissä auennut uusia mahdollisuuksia kriisin myötä?

Kenneth Blomqvist, Fondita European Micro Capin salkunhoitaja

Kriisitilanteissa hyötyvät yleensä ne toimijat, joilla on ennestään vahva markkina-asema. Tässä tilanteessa näkemyksemme mukaan vahvoilla ovat ne yhtiöt, joiden kannattavuus on hyvä ja joilla on vahva tase, mikä antaa niille mahdollisuuden vahvistaa suhteellista asemaansa markkinoilla esimerkiksi valtaamalla alaa heikompien kilpailijoidensa kustannuksella. Kun markkinaympäristö jälleen normalisoituu, on vahvemmasta positiosta suoraa hyötyä.

Tom Lehto, Fondita Healthcaren salkunhoitaja

Ihmisten välinen kommunikaatio on jo muuttunut kriisin myötä. Digitalisaatio mm. videopuheluineen ovat tulleet jäädäkseen. Tämä avaa mahdollisuuksia suoraan rahalliseen säästöön sekä potilaiden että terveydenhuoltoyhtiöiden osalta.

Kannattaako eurooppalaisiin pienyhtiöihin sijoittaa juuri nyt, ja miksi?

Kenneth Blomqvist, Fondita European Micro Capin salkunhoitaja

Historia on osoittanut pienyhtiöiden tuottaneen ajan myötä suuria paremmin. Kriisin keskellä näyttäisi siltä, että pienten yhtiöiden arvostus heikkenee suuria enemmän, mikä avaa mahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle. Eurooppalaiset pienyhtiöt ovat tällä hetkellä houkuttelevasti hinnoiteltuja, kun ottaa huomioon tulevaisuuden kasvupotentiaalin. Yhtiöiden taseet ovat finanssikriisiä paremmalla tolalla, minkä vuoksi voimme nukkua yömme hyvin.

Tom Lehto, Fondita Healthcaren salkunhoitaja

Ajoitus on lähestulkoon aina yhtä vaikeaa sijoittajalle. Kuinka pitkäkestoinen pandemiasta tulee ja laskevatko osakkeiden hinnat edelleen, ovat kysymyksiä, joihin on mahdotonta vastata. Jos nostamme katseemme tulevaisuutta kohti, lienee varmaa, että pandemiasta noustaan ja että osakekurssit elpyvät. Historia on osoittanut, että näin usein tapahtuu jo ennen kuin kaikki on palautunut ennalleen. Tämä saattaa olla pitkäjänteiselle sijoittajalle hyvä tilaisuus, jonka aion itse hyödyntää tekemällä lisäsijoituksen.

 

 

 

Tom    kenneth

Tom Lehto                               Kenneth Blomqvist

 

 

 

 

 

 

Rahastomme