Marcus Björksténin haastattelu tämänhetkisestä markkinatilanteesta

Fondita Sustainable Europe

2020-04-09

Marcus youtube

Fonditan salkunhoitaja Marcus Björksténin haastattelu. Marcus kertoo näkemyksistään tämän hetken markkinatilanteesta (COVID-19) Fondita Sustainable Europe -sijoitusrahaston näkökulmasta, ja hän nostaa esiin muutaman rahaston kohdeyhtiön tilanteen.

Katso englanninkielinen haastattelu tästä

 

 

 

Rahastomme