Pienyhtiöt ylituottavat ajan myötä, ja ovat nyt hinnanalennuksessa suuriin nähden – mahdollisuus sijoittajalle

European Micro Cap, European Small Cap, Nordic Micro Cap, Nordic Small Cap

2020-04-16

Koronaviruksen COVID-19 leviämisen myötä osakemarkkinat laskivat jyrkästi maaliskuussa, mutta palautuivat osin pohjilta huhtikuussa. Viruksella on vakavat seuraukset. Useat maat ovat käytännössä keskeytystilassa, jonka vaikutus talouteen on huomattavan suuri. Näyttäisi tällä hetkellä siltä, että sairaustapausten määrä olisi vakiintumassa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, mikä antaa meille toivon kipinän siitä, että pandemia on taittumassa ja paluu vapaaseen yhteiskuntaan häämöttää.

Markkinoiden myyntiaalto iski lyhyessä ajassa osakkeisiin lujaa, etenkin pienyhtiöihin. Pääindeksit olivat pahimmillaan lähes 40 % miinuksella, mutta nyt huhtikuun alkupuolella tilanteen hieman tasaannuttua, osakkeet ovat laskeneet 15 % vuodenvaihteesta Yhdysvalloissa ja n. 15% ja 25%:in välillä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Yhdysvaltalaiset pienyhtiöt ovat laskeneet 30 %, ja Euroopassa (mukaan lukien Pohjoismaat) n. 25%. Riskinottohalukkuuden häilyessä ja likviditeetin samalla ehtyessä, pienyhtiöt ovat joutuneet hylätyiksi ja ylenkatsotuiksi. Sijoittajat ovat epävarmoina aikoina paenneet turvasatamiin suosien suuryhtiöitä pienyhtiöiden kustannuksella.

Lähes sadan vuoden historiallisessa katsannossa, pienyhtiöt ovat tuottaneet suuryhtiöitä reilusti paremmin (lähde: Ibbotsons Classic Yearbook). Sama ilmiö on havaittavissa Euroopassa ja Pohjoismaissa viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Small Caps

Pienyhtiöt: parempaa tuottoa jo 100:n vuoden ajalta (Lähde: Ibbotson Classic Yearbook)

Historiallisesti katsottuna jokainen merkittävä pienyhtiöiden alituottojakso on pitkässä juoksussa osoittautunut ostomahdollisuudeksi. Maaliskuun myyntipiikin jälkeen, ja vielä huhtikuun osittaisen elpymisen jälkeen pienyhtiöiden arvostus, etenkin pohjoismaissa, on suuryhtiöihin suhteutettuna useamman vuoden pohjalukemissa. Vertailu ei ota kantaa absoluuttiseen arvostustasoon, vaan suhteelliseen 12kk eteenpäin katsovaan PE (price/earnings) -eroon pienten ja suurten yhtiöiden välillä (kuvan sininen viiva). Pohjoismaissa arvostusero oli pahimmillaan suurempi kuin finanssikriisissä. Jossain määrin myös ennustemuutokset ja niiden ajoitus vaikuttavat arvostuseroihin.


Nordic P/E, Small/Mid cap vs. Large caps (trailing and forward)

Nordic

Lähde: Factset, Handelsbanken Capital Markets

Europe P/E, Small/Mid cap vs. Large caps (trailing and forward)

Europe

Lähde: Factset, Handelsbanken Capital Markets

Sijoituksen ajoittaminen on vaikeaa, jos ei mahdotonta. Historiallisesti katsottuna sijoitus epävarmassa ajassa tulisi koitua pitkäjänteisen sijoittajan eduksi.

Miksi sijoittaa pienyhtiöihin:

  • Pienyhtiöt ovat historiallisessa katsannossa tuottaneet suuryhtiöitä paremmin
  • Pienyhtiöt ovat usein yrittäjävetoisia, aktiivisilla ja pitkäjänteisillä omistajilla
  • Pienyhtiöt hyötyvät yritysostoista –osta ja tule ostetuksi
  • Pienyhtiöillä on suurempi kasvupotentiaali suuriin yhtiöihin nähden
  • Korkeammasta historiallisesta kasvusta huolimatta pienyhtiöiden arvostus on tällä hetkellä selvästi matalampi kuin suuryhtiöiden, joka kertoo sijoittajien epäluottamuksesta pienyhtiöihin
  • Pienyhtiöitä seurataan pääomamarkkinoilla heikommin, mikä tuo mahdollisuuksia kotiläksynsä tekevälle sijoittajalle
     

Fonditan pienyhtiörahastot:

Fondita Nordic Small Cap

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita European Small Cap

Fondita European Micro Cap

 

Rahastomme