Yksi rahaston parhaista sijoituksista

Fondita European Micro Cap

2021-10-20

Biopohjaiset rakennusmateriaalit

 

steico bild

Steico on saksalainen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa biopohjaisia ​​rakennusmateriaaleja ja lähinnä talojen sekä eri rakennusten eristysmateriaaleja. Tuotteet on valmistettu puusta ja sellusta, ja ne ovat 100 % biopohjaisia. Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja niitä voidaan uudelleenkäyttää myös tulevaisuudessa. Tuotteita käytetään rakennusteollisuudessa, jossa siirtyminen ympäristöystävällisempiin tuoteratkaisuihin perustuu sekä kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntymiseen että lainsäädäntöön. Tässä Eurooppa on eturintamassa globaalista näkökulmasta. Tämä suuntaus ohjaa yrityksen kasvua monien vuosien ajan, sillä levinneisyys Euroopassa on nykyään vain 6–7 %, kun kyse on biopohjaisen eristyksen käytöstä taloissa ja rakennuksissa. Steico on yksi harvoista yrityksistä, joka keskittyy vain ympäristöystävällisiin tuotteisiin, ja se on myös markkinajohtaja omalla alallaan hyvin hajanaisilla markkinoilla.

Steicon myynti on kasvanut 8–10 % vuodessa viimeiset 10 vuotta. Tästä vuodesta lähtien näemme selvän kasvun kiihtyvän tämän tyyppisten ympäristöystävällisten tuotteiden kasvavan kysynnän ansiosta. Näemme, että yhtiön tulos kaksinkertaistuu tänä vuonna verrattuna kahden vuoden takaiseen. Sijoitus on yksi rahaston parhaista tänä vuonna. Teimme sijoituksen kesällä 2018, ja sen jälkeen tuotto on kasvanut viisinkertaisesti sijoitettuun pääomaan (15.10.2021).

steico log

Steicon tuotto (31.7.2018-21.10.2021) Lähde: Bloomberg.

Yhtiö jatkaa vahvaa kasvuaan. Steico on hyvin johdettu yritys, ja se on viime vuosina laajentanut kapasiteettiaan vastatakseen uusien ympäristötavoitteiden asettamaan kysyntään Euroopassa 2030. Nyt näemme, että ”niche”-strategiansa ansiosta yhtiö saa lisää markkinaosuuksia Euroopan hajanaisilla markkinoilla. Yhtiön tuotteet, jotka ovat 100 % kierrätettäviä, ovat eturintamassa sekä itse tuotteissa että niiden tuotannossa. Yhtiön tuotteet auttavat tekemään kiinteistöistä energiatehokkaampia yhdistettynä siihen, että nämä tuotteet ovat täysin biopohjaisia. Yhtiö ja sen tuotteet suojelevat siten ympäristöä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja auttavat siten vaikuttamaan ilmastoon ja ympäristöön myönteisesti pitkällä aikavälillä. Vahva trendi, jossa puu rakennusmateriaalina on tulossa yhä suositummaksi uudisrakentamisessa, hyödyttää myös Steicon kaltaisia ​​yrityksiä tulevaisuudessa.

Kenneth Blomqvist, salkunhoitaja 

Kenneth

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä, mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä. Rahastoesite ja avaintietoesite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)

Rahastomme