Taustatietoa Fonditasta

Fondita Rahastoyhtiö Oy on itsenäinen rahastoyhtiö, joka keskittyy pelkästään osakerahastojen hoitoon. Rahastomme sijoittavat ensisijaisesti pohjoismaisiin sekä eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin.

Fondita Rahastoyhtiö aloitti rahastoliiketoiminnan vuonna 1997, jolloin ensimmäiset kaksi rahastoa perustettiin. Tämän jälkeen rahastoperhe on kasvanut kahdeksan osakerahaston kokoiseksi. Sijoitusfilosofian keskiössä on indekseistä poikkeava osakepoiminta sekä usko pienempiin pörssiyhtiöihin, jotka pitkällä aikavälillä tuottavat suuria yhtiöitä paremmin. Fondita on itsenäinen rahastoyhtiö josta henkilökunta omistaa enemmistön.

Fondita Rahastoyhtiön hallinnoitavat varat ovat noin 760 miljoonaa euroa (tammikuu 2021). Noin 90 % näistä varoista on institutionaalisten sijoittajien kuten eläkesäätiöiden, vakuutusyhtiöiden, yleishyödyllisten säätiöiden ym. varoja. Kaikki ovat tervetulleita rahastoyhtiömme asiakkaiksi, meillä ei ole rahastomerkinnälle minimirajaa. Fonditan kaikki asiakasvarat ovat sijoitettuina yhtiön kahdeksaan osakerahastoon. Rahastoyhtiöllä ei ole osakerahastojen lisäksi muuta liiketoimintaa.

Fonditan toiminta on saanut viime vuosina paljon positiivista näkyvyyttä. Vuosina 2013 ja 2012 Arvopaperilehti (Sijoitusrahasto-opas) valitsi Fonditan maan parhaaksi rahastoyhtiöksi. Kaksi edeltävää vuotta Fondita oli sijaluvulla kaksi. Lisäksi Morningstar, Lipper, Citywire ym. ovat muistaneet salkunhoitajiamme ja rahastojamme palkinnoilla tasaiseen tahtiin. Laadukas toimintamme on huomattu ja palkittu laajalla rintamalla.

Fondita on vuonna 2010 allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Pyrimme toimimaan vastuullisesti sekä omassa liiketoiminnassamme että hallinnoitavien sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan (ESG-asiat) huomioimista.

Rahastomme