Hallitus ja tilintarkastajat

Hallitus

Magnus von Knorring, KTM, Puheenjohtaja
Tom Lehto, KTM
Gunvor Kronman, FM
Timo Luukkainen, Ekonomi, DI, MBA
Markus Larsson, KTM, Toimitusjohtaja
Patrik Tigerschiöld, KTM

Tilintarkastajat

Anders Svennas, KHT
Robert Söderlund, KHT
 

 

 

Varatilintarkastajat

Ernst & Young Oy

Yhtiön osakepääoma on 227 640,00 euroa

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Helsingin sivukonttori

Valvova viranomainen

Finanssivalvonta

 

 

Rahastomme