Hallitus ja tilintarkastajat

Hallitus

Magnus von Knorring, KTM, Puheenjohtaja
Tom Lehto, KTM
Kaj-Kristian Eskelin, VT
Peter Buch Lund, TkL
Markus Larsson, KTM, Toimitusjohtaja
Patrik Tigerschiöld, KTM

Tilintarkastajat

Anders Svennas, KHT
Robert Söderlund, KHT
 

 

 

Varatilintarkastajat

Ernst & Young Oy

Yhtiön osakepääoma on 227 640,00 euroa

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Helsingin sivukonttori

Valvova viranomainen

Finanssivalvonta

 

 

Rahastomme