Healthcare

Esittely

Fondita Healthcare sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston kasvuvetureina toimivat ikääntyvä väestö, kasvava vauraus (omaisuus ja elintaso), tekninen kehitys, ilmasto- ja ympäristömuutokset sekä terveysalan pienet hintajoustot.

Fondita Healthcare on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto välttää sijoituksia tappiota tekeviin biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 48,6 Meur
Osuudenomistajien lkm 164
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 5/7

5 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 4,9 %
Elekta (SE) 4,2 %
Royal Philips (NL) 4,0 %
Medtronic (US) 3,9 %
GN Store Nord (DK) 3,9 %

5 suurinta kohdemaata

USA 27 %
Sveitsi 18 %
Saksa 17 %
Tanska 15 %
Ruotsi 13 %

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,5 % 1,6 %
3 kk 9,5 % 10,4 %
6 kk 14,3 % 13,9 %
YTD 2019 39,8 % 25,5 %
1 v 39,8 % 25,5 %
aloituksesta (14.6.2018) 24,5 % 27,0 %
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)
Rahastonhoitajat

Toimialajakauma

Terveydenhuolto 97 %
Informaatioteknologia 3 %
Kassa 0 %

10 suurinta sijoitusta

Siegfried Holding (CH) 4,9 %
Elekta (SE) 4,2 %
Royal Philips (NL) 4,0 %
Medtronic (US) 3,9 %
GN Store Nord (DK) 3,9 %
Pihlajalinna (FI) 3,8 %
Eli Lilly (US) 3,7 %
Össur (DK) 3,6 %
Novo Nordisk (DK) 3,6 %
Stryker (US) 3,6 %

Maajakauma

USA 27 %
Sveitsi 18 %
Saksa 17 %
Tanska 15 %
Ruotsi 13 %
Suomi 7 %
Alankomaat 4 %

Valuuttajakauma

EUR 28 %
USD 27 %
CHF 18 %
DKK 15 %
SEK 13 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

Tuotto Rahasto Indeksi
1 kk 1,5 % 1,6 %
3 kk 9,5 % 10,4 %
6 kk 14,3 % 13,9 %
YTD 2019 39,8 % 25,5 %
1 v 39,8 % 25,5 %
aloituksesta (14.6.2018) 24,5 % 27,0 %
(Indeksi = MSCI World Health Care Net TR indeksi)

Keskihajonta

aloituksesta (14.6.2018) 15,5 %

Sharpe

3 v N/A
Aloituksesta 0,93

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2019

Rahastomme