Sijoitusfilosofia

Fonditan sijoitusfilosofia on kaikissa rahastoissa sama. Sijoitusfilosofian ytimessä on indeksistä riippumaton osakepoiminta suppealla salkulla. Sijoitusfilosofiamme on toiminnan aloituksesta vuonna 1997 tuottanut keskimäärin kulujen jälkeen noin 12 %:n vuosittaisen tuoton.

Fonditan sijoitusfilosofia on kaikissa rahastoissa sama. Sijoitusfilosofian ytimessä on indeksistä riippumaton osakepoiminta suppealla salkulla. Indeksit ja esimerkiksi osakkeiden tai sektoreiden indeksipainot eivät vaikuta osakkeiden valintaprosessiin millään tavalla. Yksittäisessä rahastossa pidämme noin 30 yhtiötä.

Sijoituskohteiden valintaprosessissa painotetaan erityisesti seuraavia seikkoja:

Painopiste yhtiöissä joilla:

  • Vahva markkina-asema ja hyvät tulevaisuuden näkymät
  • Vakiintunut kannattavuus sekä vahva tase
  • Vastuullisuus
  • Kyvykäs yritysjohto
  • Aktiivinen omistaja
  • Kohtuullinen arvostus (DCF, P/E, EV/EBIT, EV/Sales, gearing jne.)

Osana sijoitusprosessia tapaamme jokaisen sijoituskohteen edustajat tavalla tai toisella yhdestä neljään kertaan vuodessa. Pyrimme myös tapaamaan kohdeyritysten kilpailijoita sekä asiakkaita, jotta saisimme mahdollisimman hyvän kuvan toimialan markkinanäkymistä.

Keskitymme toiminnassamme ensisijaisesti pohjoismaisiin sekä eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin.

Rahastomme