Sustainable Europe

Esittely

Fondita Sustainable Europe keskittyy sijoittamaan pääosin sellaisiin eurooppalaisiin laatuyhtiöihin, jotka tuotteidensa tai palveluidensa kautta:

  • Mahdollistavat CO₂ päästöjen minimoimista
  • Mahdollistavat tehokkaamman luonnonvarojen käytön

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tulee olemaan eri alojen yhtiöiden tärkeimpiä teemoja tulevan 20-30 vuoden ajan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ne yhtiöt, joiden koetaan olevan osa ongelmien ratkaisua, tulevat pärjäämään muita paremmin. Fondita Sustainable Europe on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jossa on n. 30 omistusta. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yhtiöihin, jotka mahdollistavat tehokasta kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Rahaston nimi ja sijoituspolitiikka muuttui 19.5.2019. Rahaston entinen nimi oli Fondita European Top Picks.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Joutsenmerkki

joutsenmerkki

Rahaston tiedot

Rahaston arvo 148,1
Osuudenomistajien lkm 458
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Hallinnointipalkkio 2,00 % p.a.
Riskiprofiili 6/7
SFDR-luokitus Artikla 9

5 suurinta sijoitusta

Verbio (DE) 5,9 %
Örsted (DK) 5,1 %
Schneider Electric (CH) 4,1 %
Vaisala (FI) 4,0 %
Rockwool Int (DK) 3,9 %

5 suurinta kohdemaata

Saksa 14 %
Tanska 13 %
Ruotsi 12 %
Iso-Britannia 10 %
Norja 9 %

Tuotto

1 kk 2,0 %
3 kk 1,5 %
6 kk 0,6 %
YTD 7,5 %
1 v 7,5 %
3 v 113,1 %
5 v 87,3 %
10 v 217,8 %
aloituksesta (19.5.2011) 178,1 %
aloituksesta p.a. 10,1 %

Toimialajakauma

Teollisuustuotteet ja -palvelut 45 %
Perusteollisuus 20 %
Informaatioteknologia 14 %
Voimanlähteet 9 %
Energia 7 %
Kassa 4 %

10 suurinta sijoitusta

Verbio (DE) 5,9 %
Örsted (DK) 5,1 %
Schneider Electric (CH) 4,1 %
Vaisala (FI) 4,0 %
Rockwool Int (DK) 3,9 %
Borregaard (NO) 3,8 %
Hexagon (SE) 3,7 %
Logitech (CH) 3,3 %
Alfen (NL) 3,2 %
Novozymes (DK) 3,2 %

Maajakauma

Saksa 14 %
Tanska 13 %
Ruotsi 12 %
Iso-Britannia 10 %
Norja 9 %
Hollanti 9 %
Belgia 7 %
Ranska 6 %
Suomi 6 %
Espanja 5 %
Sveitsi 3 %
Italia 3 %

Valuuttajakauma

EUR 49 %
SEK 12 %
NOK 9 %
DKK 13 %
GBP 10 %
CHF 3 %
Aiemmat tuotot eivät takaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi yleisen markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, sekä rahaston kustannusten mukaan.

Riskiprofiili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Pienempi riski
Suurempi riski
Suurempi numero ilmaisee että rahaston arvo vaihtelee yleensä suuresti. Tällöin sekä tuotto- että riskimahdollisuus on suurempi.

Tuotto

1 kk 2,0 %
3 kk 1,5 %
6 kk 0,6 %
YTD 7,5 %
1 v 7,5 %
3 v 113,1 %
5 v 87,3 %
aloituksesta (19.5.2011) 178,1 %
aloituksesta p.a. 10,1 %

Keskihajonta

3 v 21,8 %
Aloituksesta 17,1 %

Sharpe

3 v 1,3
Aloituksesta 0,66

Kulut

Vuotuiset kulut 2,00 %
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
31.12.2021

Rahastomme