Toimeksiannot

1. Jos haluat Fonditan asiakkaaksi, seuraa alla olevia ohjeita 1-4.

2. Jos olet asiakas ja haluat merkitä lisää rahasto-osuuksia, klikkaa tästä

3. Jos haluat myydä rahasto-osuutesi, klikkaa tästä

Miten ostaa Fonditan rahastojen osuuksia?

1. Tutustu rahastoihimme

Fondita hallinnoi kahdeksaa osakerahastoa jotka sijoittavat pörssilistattuihin yhtiöihin. Kaikki rahastomme noudattavat samaa osakepoimintaan perustuvaa sijoitusfilosofiaa. Ennen sijoituksen tekemistä toivomme että perehdyt avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen sekä rahaston sääntöihin jotka löydät näiden sivujen Rahastomme osiosta.

2. A- vai B-osuuksia?

Fonditan rahastoista on saatavilla sekä A- että B-osuuksia. Huomioithan että tuottoa maksavat A-osuudet on ensisijaisesti tarkoitettu mm. yleishyödyllisten säätiöiden ja yhdistysten käyttöön. Rahastoyhtiön yhtiökokous päättää vuosittain A-osuuksille maksettavasta tuotosta. Tuotto on yleensä ollut noin 5% sijoituksen markkina-arvosta. Yksityisten sijoittajien kannattaa verotussyistä valita B-osuus, jolle ei makseta vuotuista tuottoa. B-osuuksien omistajille tuotto realisoituu täysimääräisesti osuuksia myytäessä.

3. Rahasto-osuuksien ostaminen

Fonditan rahastoja merkitään maksamalla sijoitettava summa rahaston tilille. Rahaston tilinumerot löydät alempaa. Sekä yksityishenkilöt että yhteisöt voivat sijoittaa Fonditan rahastoihin.

Jos olet yksityishenkilö ilmoita seuraavat asiat merkinnän viestikentässä:

  • Nimi
  • Henkilötunnus

Jos merkitset yrityksen tai yhteisöasiakkaan nimiin ilmoita seuraavat asiat merkinnän viestikentässä:

  • Nimi ja juridinen muoto
  • Y-tunnus
  • A- vai B-osuuksien merkintä

Kaikki sijoitukset jotka ovat rahaston tilillä klo 14.30 Suomen aikaa toteutetaan saman päivän päätteeksi laskettavalla rahaston arvolla. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli riittäviä tietoja merkinnän suorittamiseksi ei ole toimitettu rahastoyhtiölle. Merkintälaskelma lähetetään rahastoyhtiölle ilmoitettuun osoitteeseen.

4. Asiakkaiden tunnistaminen

Rahastoyhtiö on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa

Voidaksemme tunnistaa asiakkaamme, olemme ottaneet käyttöön verkkopohjaisen asiakastietolomakkeen. Tämän verkkolomakkeen etu on se, että sen voi täyttää ja hyväksyä omilla pankkitunnuksilla, joka toimii sähköisenä allekirjoituksena. Tämän jälkeen lomakkeen tiedot tulevat meidän järjestelmäämme ja asiakas on tunnistettu vahvan sähköisen tunnistamisen edellyttämällä tavalla.

Verkkopohjainen asiakastietolomake yksityishenkilöille löytyy täältä, ja verkkopohjainen asiakastietolomake yrityksille ja yhteisöille löytyy täältä.

Ystävällisesti huomioikaa alla oleva ohjeistus ennen kuin täytätte verkkolomakkeen!

Tärkeä ohje asiakastietolomakkeen täyttöä varten

Yritykset, yhteisöt ja muut oikeushenkilöt

Jos täytät asiakastietolomakkeen, sinulla tulee olla yhtiön nimenkirjoitusoikeus että pääset hyväksymään lomakkeen omilla pankkitunnuksillasi. Järjestelmä tarkistaa kaupparekisteristä, että henkilöllä on oikeus edustaa yritystä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa henkilöllä on oikeus edustaa yritystä mutta tämä tieto puuttuu viranomaisrekisteristä, järjestelmä pyytää lisäselvitystä. Silloin hakemukseen tulee liittää asianmukainen dokumentaatio (esim. hallituksen pöytäkirja), josta edustusoikeus ilmenee.

Alaikäiset / vajaavaltaiset

Alaikäisten osalta sähköistä tunnistamispalvelua ei voi käyttää. Pyydämme teitä täyttämään asiakastietolomakkeen pdf-muodossa, allekirjoittamaan ja toimittamaan sen rahastoyhtiöön. Tarvitsemme myös kopion vanhemman tai muun virallisen huoltajan henkilöllisyystodistuksesta.

Ei tunnuslukuja?

Voitte myös tulostaa ja täyttää pdf-muotoisen lomakkeen ja toimittaa sen rahastoyhtiöön. Tarvitsemme tällöin kopion henkilöllisyystodistuksesta.  Pyydämme huomioimaan, että siinä tapauksessa rahastoyhtiö voi pyytää lisäselvityksiä pystyäkseen tunnistamaan henkilön lain määräämällä tavalla.

Minne asiakastietolomake ja kopio henkilöllisyystodistuksesta tulee lähettää?

Asiakastietolomakkeet ja kopiot henkilöllisyystodistuksesta voi lähettää rahastoyhtiöön joko sähköpostitse (info@fondita.fi) tai postitse (Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki). Rahastoyhtiöllä on oikeus pyytää lisäselvityksiä ennen asiakassuhteen perustamista.

Tulostettavat asiakastietolomakkeet löytyvät täältä:

Asiakastietolomake yksityishenkilöille

Asiakastietolomake yrityksille ja yhteisöille

Ottakaa yhteyttä meihin suoraan, jos kaipaatte henkilökohtaista opastusta asiakassuhteen perustamisessa. Yhteystietomme löytyvät tämän sivuston Ota yhteyttä osiosta.

Tietoa rahasto-osuuksien merkinnästä

Rahasto-osuuksien merkintöjä vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä pankkitilillä kello 14.30 mennessä. Merkintä tapahtuu maksamalla sijoitettava summa rahastoyhtiön pankkitilille valitun rahaston mukaisesti.

Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä neljän desimaalin tarkkuudella jakamalla merkintämaksu osuuden arvolla. Merkinnästä lähetetään vahvistus asiakkaan rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä.

Palkkiot

Me emme veloita merkintäpalkkiota.

Rahastojen hallinnointipalkkio on 2% vuodessa. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvosta.

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Lunastus

Rahasto-osuuksien lunastuksesta on ilmoitettava kirjallisesti rahastoyhtiölle, ja mahdollinen osuustodistus on toimitettava rahastoyhtiölle. Ne lunastusvaatimukset jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 14.30 toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan samana pankkipäivänä. Lunastetut varat maksetaan seuraavana pankkipäivänä, mikäli rahastoyhtiön ei tarvitse myydä arvopapereita lunastuksen johdosta. Lunastuksesta lähetetään asiakkaalle vahvistus.

Palkkiot

Lunastuspalkkio on 1% tai vähintään 15 euroa. Lunastuspalkkiota ei veloiteta siirryttäessä toiseen Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan sijoitusrahastoon.

Rahastojen hallinnointipalkkio on 2% vuodessa. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa.

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Nykyiset asiakkaat

Asiakkaat jotka jo omistavat osuuksia Fonditan rahastoissa voivat merkitä lisäosuuksia maksamalla haluttu summa valitun rahaston tilille. Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa alempana mainitut olennaiset viestitiedot. Rahastojen tilitiedot löytyvät myös alempana.

Uudet asiakkaat

Jos haluat Fonditan asiakkaaksi, tutustu yllä oleviin kohtiin 1 - 4.

Maksutiedot

Valitse rahaston mukaiset tilitiedot

Healthcare

SEB IBAN: FI74 3301 0001 1559 36 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI81 4055 0016 6956 09 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI02 1805 3000 0193 89 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI91 5000 0120 4237 01 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

European Micro Cap

SEB IBAN: FI58 3301 0001 1505 98 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI94 4055 0012 5899 47 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI71 1805 3000 0179 53 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI92 5780 3820 1309 45 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Sustainable Europe

SEB IBAN: FI63 3301 0001 1342 12 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI10 4055 0010 9959 06 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI07 1805 3000 0065 92 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI45 5780 3820 0716 51 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Equity Spice

SEB IBAN: FI07 3301 0001 1308 55 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI41 4055 4020 0260 09 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI06 1200 3000 0015 29 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI97 5780 3820 0712 97 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Nordic Small Cap

SEB IBAN: FI37 3301 0001 1308 97 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI46 4055 4020 0095 26 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI38 1200 3000 0034 75 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI75 5780 3820 0713 05 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

2000+

SEB IBAN: FI60 3301 0001 1308 71 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI56 4055 4020 0294 25 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI57 1200 3000 0089 53 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI53 5780 3820 0713 13 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Nordic Micro Cap

SEB IBAN: FI47 3301 0001 1308 14 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI53 4055 4020 0413 13 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI65 1805 3000 0008 92 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI31 5780 3820 0713 21 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

European Small Cap

SEB IBAN: FI03 3301 0001 1308 30 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI58 4055 0010 4597 96 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI04 1805 3000 0044 15 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI30 5780 3820 0713 39  SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Suorittaessasi merkintää muista kirjoittaa maksun viestikenttään merkitsijän nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Rahastomme