Pressmeddelanden

Läs mer

Förstärkning till Fonditas förvaltningsteam

2021-06-21
Läs mer

Hållbarhetsrisker och -faktorer

2021-04-14
Läs mer

Fondita European Small Cap publicerar ingen kurs idag, 11.12.2020

2020-12-11
Läs mer

Fondens handelsdagar

2020-12-04
Läs mer

Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen

2020-10-08

Våra fonder