Pressmeddelanden

Läs mer

Fondernas objektiva värderingsprinciper (sammandrag)

2021-08-25
Läs mer

Förstärkning till Fonditas förvaltningsteam

2021-06-21
Läs mer

Hållbarhetsrisker och -faktorer

2021-04-14
Läs mer

Fondita European Small Cap publicerar ingen kurs idag, 11.12.2020

2020-12-11

Våra fonder