Ett framgångsrikt första år för Fondita European Micro Cap!

2018-03-12

Fondens avkastning sedan start har varit ca +25 %, drivet av god utveckling i fondens investeringar. Enligt fondförvaltaren Kenneth Blomqvist har ett flertal av fondens investeringar under det gångna året presenterat klart starkare vinsttillväxt än förväntat till följd av bättre efterfrågan på bolagens produkter kombinerat med interna effektiviseringsåtgärder som nu börjat bära frukt. Vi ser dessutom att ett flertal av fondens bolag jobbar med morgondagens industriteknologi, digitala tjänster och medicinteknik som stöder trender som vi ser kommer att hålla i sig en lång tid framöver.

Fondens bästa bidragsgivare har varit det österrikiska industrimjukvarubolaget S & T vars tillväxt drivs av stigande efterfrågan på produktionsautomatisering, digitalisering i tillverkningsindustrin och säkerhetslösningar när världen blir allt mer digital. Bolagets förvärv av sin tyska konkurrent har även visat sig vara framgångsrikt, då man genom detta lyckats bredda på sitt produktutbud och på sin kundbas. Den familjeägda elverktygstillverkaren Einhell Germany hör även till fondens bästa bidragsgivare, drivet av klar förbättring av underliggande lönsamhet kombinerat med accelererande tillväxt. Att sälja ”tysk kvalitet till ett lägre pris” har visat sig vara en lyckosam strategi på bolagets huvudmarknader i Centraleuropa och i Australien.

Efter att ha uppdaterat sina utsikter för 2017 och 2018 två gånger inom kort tid, hörde tyska UV- teknologibolaget Dr Hoenle till fondens bästa bidragsgivare. Bolaget är global marknadsledare inom sina nischer och dess teknologi används i ett flertal industriella lösningar, vilka ger kunden möjlighet att både effektivisera sin produktion samt höja på kvaliteten. Eftersom dessa bolag fortsätter att ta marknadsandelar finner vi dessa som högintressanta under de kommande åren. För fondens räkning fortsätter vi att leta efter långsiktigt intressanta bolag som jobbar med morgondagens teknologier, avslutar Kenneth Blomqvist.

Våra fonder