Ett bra första år för Fondita Healthcare!

Fondita Healthcare

2019-06-14

Fondita Healthcare lanserades för ett år sedan och har ett framgångsrikt år bakom sig. Fonden har sedan start avkastat 9,3 % (per 14.6.2019). Med hänsyn till att marknaden hade en tung period förra hösten, kan vi konstatera att detta år har varit ytterst framgångsrikt då fonden har stigit med hela 22,8 %, vilket även är bättre än motsvarande fonder på marknaden (Rahastoraportti 5/19).

Det har varit glädjande att se hur fondens långsiktiga drivkrafter fungerat bra och kombinerat med lyckade aktieval ser vi ett framgångsrikt resultat.

En tumregel är att hälsovårdssektorn ökar dubbelt så mycket som den globala tillväxten, detta betyder att tillväxten för i år förväntas vara kring 6-7 % (enligt Berenberg). De största drivkrafterna för tillväxt hittar vi i 1) en åldrande befolkning, som i större utsträckning behöver mer mediciner och hälsovårdsprodukter, 2) en ökad global välfärd, vilket gör att man har råd att köpa hälsovårdsprodukter samt 3) en teknisk utveckling, då produkterna hela tiden blir bättre och mer effektiva samt når en större skara nya användare.

Det bolag som bidragit mest till fondens goda avkastning är tyska Carl Zeiss Meditec. Bolaget som tillverkar olika instrument för att bota ögonsjukdomar och förbättra synen, gynnas av det ökade antalet ögonoperationer som utförs i världen. Exempelvis är gråstarr en mycket vanlig sjukdom som måste åtgärdas för att patienten inte riskerar att förlora synen helt. Genom att operera in nya linser kan patienten både bli av med sina glasögon och förhindra att starr växer på nytt, vilket ökar patientens livskvalitet märkbart.

Ett annat bolag som gått mycket starkt under året är amerikanska Dentsply Sirona. Bolaget som tillverkar olika tandvårdsprodukter, gynnas av den ökade efterfrågan av tandhygien, tandoperationer och av tandvård överlag. I synnerhet är behovet av tandvård enormt i utvecklingsländer.

Fondita Healthcare placerar sina medel i bolag vars verksamhet befrämjar hälsa och välbefinnande. Vi tror att sektorn växer kraftigt även i framtiden och således ger en bra avkastning för sina placerare. Efterfrågan på hälsovårdsbolagens tjänster och produkter är mindre känslig för konjunkturella svängningar. För fondens räkning fortsätter vi att leta efter långsiktigt intressanta bolag som uppfyller våra kriterier.

tom sv

 

Våra fonder