Fondita European Micro Cap fyller 3 år - Långsiktig tillväxt och hanteringen av COVID-19-krisen

European Micro Cap

2020-04-29

Efter att framgångsrikt ha förvaltat en European Small Cap fond sedan år 2009 beslöt vi oss för cirka fyra år sedan att fortsätta på samma linje. År 2017 lanserade Fondita sin fjärde fond med fokus på mindre noterade bolag - Fondita European Micro Cap. Tanken bakom fonden var det faktum att vi hade stött på många mindre mikrobolag inom intressanta nischer och med attraktiva tillväxtprofiler. Företag som inte var så välkända för investerare eller analytiker och där aktiens likviditet var begränsad. Dessa bolag såg ut och ser fortfarande väldigt attraktiva ut för den långsiktiga investeraren. En perfekt match för oss på Fondita eftersom vi har analyserat småbolag sedan 1997.

Fonden har under sin livstid, trots utmanande tider på aktiemarknaden speciellt år 2018 och 2020, avkastat 14,0 % (21.4.2020) bättre än den underliggande europeiska mikrobolagsmarknaden (MSCI European Micro Net EUR Index) och gett en 7,8 %-enheter högre avkastning än den europeiska storbolagsmarknaden (STOXX600 Net Return EUR) netto efter avgifter. Fonden har erhållit fyra av fem stjärnor av Morningstar. Fonden fokuserar på företag som drivs av långsiktiga strukturella tillväxttrender. Dessa företag är ofta marknadsledande inom sin nisch, har starka balansräkningar och starkt kassaflöde. Lönsamhet och starka balansräkningar är en nödvändighet, speciellt då man investerar i de minsta företagen på börsen. Många av fondens investeringar är familjeägda företag, vilket ofta är ett bevis på hög kvalitet och fokus på långsiktig lönsamhet.

Ungefär en tredjedel av fonden investeras i digitalisering, en långsiktig strukturell tillväxtdrivare där vi ser att världen blir allt mer digital för varje dag som går. Här ser vi en ännu starkare trend idag på grund av den pågående COVID19-krisen. Fler och fler företag kommer att behöva investera i IT, programvaror och digitala lösningar eftersom krisen har avslöjat allvarliga hot mot företag som inte varit förberedda på en situation där världen plötsligt måste arbeta hemifrån. Speciellt i Tyskland finns många mjukvaruföretag som är specialiserade på denna stora och växande marknad. Dessa företag finner tillväxt både på sina hemmamarknader och i resten av Europa.

Ytterligare en tredjedel av fonden investeras i hälso- och sjukvårdsföretag. Detta är ett tema där vi ser en växande långsiktig efterfrågan då befolkningen i den utvecklade världen blir äldre men ändå vill leva ett "normalt" liv så länge som möjligt. Vi ser också att den växande medelklassen i Asien och Afrika kommer driva detta tema under decennier framöver. I mikrobolagssfären hittar vi många attraktiva företag inom medicinteknik och hälsovård som kommer att dra nytta av denna trend.

Den sista tredjedelen av fonden investeras i företag som har lösningar för industriföretag vad gäller automatisering, miljö och digitalisering av produktion och processer. Fonden investerar inte i finansiella företag eller i företag som är beroende av råvarupriser. Vi undviker också företag som binder mycket kapital i sina balansräkningar som oljeservice, sjöfart eller gruvindustrin.

Under år 2020 har fonden tappat mark tillsammans med resten av den globala aktiemarknaden men har i skrivande stund presterat 9,1 %-enheter bättre än den underliggande europeiska mikrobolagsmarknaden (MSCI European Micro Net Index). Jämfört med den europeiska storbolagsmarknaden (STOXX 600 Net Return) har fonden avkastat 7,9 %-enheter bättre. Sedan marknaden bottnade den 16 mars har fonden stigit med 26,3 % jämfört med de underliggande marknaderna som har stigit med 15,2 % (MSCI European Micro Net Index) och 14,2 % (STOXX 600 Net Return). Största orsaken till denna överavkastning både på kort och på lång sikt är de långsiktiga investeringsteman som nämns ovan och vår djupa fokus på de 31 långsiktiga innehaven i fonden. De företag som presterat bäst i fonden i år har varit diagnostikföretaget Stratec Biotech, medicin- och laboratoriexperten Medios, cybersäkerhetsföretaget Secunet, energilagringsföretaget Alfen och mjukvaruföretaget Nexus. Dessa är alla företag som har en ljus framtid framför sig. Fokuset på starka balansräkningar ger också dessa företag möjlighet att ytterligare stärka sina positioner under en kris som denna. För den långsiktiga investeraren ser vi attraktiva investeringar i mikrobolag under många år framöver, drivna av högre intäkter och vinsttillväxt jämfört med större företag.

 

Kenneth

 

 

 

 

 

Text skriven av portföljförvaltare Kenneth Blomqvist

Våra fonder