Intervju med portföljförvaltare Kenneth Blomqvist och Tom Lehto om det nuvarande marknadsläget (COVID-19)

Fondita European Micro cap, Fondita Healthcare, Covid-19

2020-04-08

Hur har fonden klarat sig under rådande marknadsläge (Covid-19)?

Kenneth Blomqvist, förvaltare av Fondita European Micro Cap

Under den senaste månadens turbulens på aktiemarknaderna världen över till följd av spridningen av Covid19 har även Fonden tappat mark. Detta till trots har Fonden klarat sig klart bättre än mikrobolags samt småbolagsaktier i Europa. Främsta orsaken till detta är Fondens stora exponering mot mjukvaru-, informationsteknologi samt hälsovårdsrelaterade bolag. Dessa bolag torde alla ha en stabilare efterfrågan på sina produkter och tjänster, trots en svagare ekonomisk omgivning. Fondens fokus på att investera i lokala nischspelare, som är marknadsledare inom sina segment kombinerat med fokus på starka balansräkningar och stabila kassaflöden har betalat sig under turbulensen. I skrivande stund har Fonden tappat 20,2% sedan årsskiftet att jämföras med MSCI European Micro net return Index och Stoxx 200 Small Cap net return Index som tappat 28,4% respektive 26,2%. Det europeiska storbolagsindex Stoxx600 net return har tappat 22,6% under samma period.

Tom Lehto, förvaltare av Fondita Healthcare

Generellt kan man säga att så gott som alla aktier kommit ner sedan sista vecka i februari då situationen eskalerade till en världsomfattande pandemi. Hälsovårds aktierna överlag har klarat sig bäst av olika sektorer då efterfrågan på deras produkter och tjänster i många fall ökat i motsats till de andra sektorerna. Fondita Healthcare har sjunkit med 15,3 % sedan årsskiftet och 11,7 % i mars.

Vilka bolag i fonden skulle du lyfta fram som klarat sig exceptionellt bra under denna tid? Varför?

Kenneth Blomqvist, förvaltare av Fondita European Micro Cap

Fondens bästa bidragsgivare i år samt under senaste månaden har varit fondens största investering - läkemedelsdistributören och laboratorieexperten Medios. Bolaget är marknadsledare på den fragmenterade tyska marknaden och hör till de främsta konsoliderarna på en marknad som styrs av sträng lagstiftning och höga inträdesbarriärer. Vi ser att bolaget kommer att fortsätta växa kraftigt till stigande lönsamhet under de kommande åren. Aktien står i skrivande stund knappt 5% från dess högsta notering i februari. Under senaste månaden har ytterligare två investeringars aktier visat positiv avkastning. Dessa är mjukvarubolaget Datagroup och diagnostikutrustningstillverkaren Stratec Biomedical. Datagroups produkter underlättar bland annat kundföretagens möjligheter att fortsätta verksamheten på distans i lägen som detta. Stratecs produkter är kritiska vid diagnostisering av olika sjukdomar.

Tom Lehto, förvaltare av Fondita Healthcare

Trots att hälsovårdsaktierna klarat sig bäst finns det stora skillnader hur aktiekurserna utvecklats inom sektorn. Ett tema har varit vilket bolag som utvecklar ett vaccin mot viruset.
Det finns många bolag som arbetar på det, men som investerare är det ytterst svårt att veta vilket bolag som lyckas först och tar hela potten. Därför har vi valt att övervikta det schweiziska bolaget Lonza som tillverkar de instrument som alla forskare behöver då de undersöker till exempel cellstrukturer och olika virus. Lonzas aktiekurs steg under marsmånad. Ett annat bolag som gått bra är danska Coloplast. Bolagets huvudprodukter är stomipåsar och katetrar. Dessa är produkter som patienterna behöver dagligen oberoende om man sitter inne i skydd för viruset eller inte.

Vilka bolag i fonden har klarat sig sämre? Varför?

Kenneth Blomqvist, förvaltare av Fondita European Micro Cap

Fondens tyngdpunkt ligger på att investera i bolag med starka balansräkningar och starka kassaflöden. En av fondens sämsta investeringar den senaste tiden har varit elcykeltillverkaren Accell, ett bolag som befinner sig mitt inne i en omstruktureringsfas och som således har en balansräkning och ett kassaflöde som ligger under Fondens snittbolags. Vi ser dock att detta är ett tillfälligt dilemma och att de åtgärder som nu genomförs i bolaget torde stärka bolaget position framöver. En annan investering som utvecklats svagt är det tyska industriteknologibolaget Dr Hönle, som påverkas negativt av lägre smarttelefonförsäljning globalt till följd av Covid19. Här ser vi en stor sannolikhet att försäljningen kommer tillbaka då krisen är över. Således äger vi fortsatt gärna bolaget de kommande åren.

Tom Lehto, förvaltare av Fondita Healthcare

I dessa tider håller sig folk hemma då man inte vill utsätta sig för viruset. Därför skjuter man upp alla icke-nödvändiga möten. Goda exempel är tandläkarbesök och besök till läkare på grund av problem med hörsel. Detta syns i aktiekurserna för bolagen Straumann och Coltene som båda säljer tandvårdprodukter. Även för bolaget GN Store Nord har efterfrågan på hörapparater minskat. Detta är naturligtvis temporärt och aktiekurserna kommer att återhämta sig då vi ser att pandemin avtar och folk börjar röra på sig igen.

Hur tror du att bolagens framtid kommer att påverkas av detta?

Kenneth Blomqvist, förvaltare av Fondita European Micro Cap

Vi ser att detta år till mångt och mycket är ett förlorat år där många bolag kommer att få se sin försäljning och resultat försämras drastiskt. Således blir 2020 ett ”mellanår” för de flesta bolagen vad gäller resultatutveckling. Dock skall man komma ihåg att ett år för ett bolag är en väldigt kort tid då man tar i beaktande bolagets hela livscykel. Således ser vi att 2021 kommer att bli ett mera normalt år för samtliga bolag. Vi ser att dagens händelser kommer att leda till ytterligare investeringar i hälsovård och digitalisering. Teman som Fonden fortsatt vill vara exponerad mot.

Tom Lehto, förvaltare av Fondita Healthcare

På kort sikt kommer vi att se minskad produktion och lägre vinster i en del av bolagen. På lite längre sikt påverkas inte bolagen utan de långsiktiga drivkrafterna som den föråldrande befolkningen och förbättrade välfärden kommer att driva bolagens tillväxt.

Har det öppnats upp nya möjligheter på marknaden och bolagen i och med denna kris?

Kenneth Blomqvist, förvaltare av Fondita European Micro Cap

Kriser som denna ger alltid möjligheter för de starka spelarna inom sina segment. Vi ser att många bolag med stark balansräkning och god lönsamhet i en situation som denna har möjlighet att stärka sina positioner ytterligare, förvärva svagare konkurrenter och ta marknadsandelar, för att sedan när omgivningen blir gynnsammare kunna kapitalisera på sin stärkt position.

Tom Lehto, förvaltare av Fondita Healthcare

Det som ökat mycket under krisen är hur människorna kommunicerar. Digitaliseringen med videosamtal kommer säkert att bestå också efter krisen vilket kan spara pengar för både patienterna och hälsovårdsbolagen.

Lönar det sig att investera i europeiska småbolag just nu? Varför?  

Kenneth Blomqvist, förvaltare av Fondita European Micro Cap

Över tiden har historien visat oss att småbolagsaktier avkastar klart bättre än storbolagsaktier. Vid krissituationer tenderar mindre bolags aktier att utvecklas sämre, vilket ger köplägen för den långsiktiga investeraren. Europeiska småbolag ser attraktiva ut idag med tanke på värdering och den framtida tillväxtpotentialen. Balansräkningarna är idag bland dessa klart starkare än under Finanskrisen 2008-2009, vilket gör att vi sover tryggt om natten.

Tom Lehto, förvaltare av Fondita Healthcare

Timing är alltid så gott som omöjligt inom investering. Hur länge pandemin håller på och om aktiekurserna fortsättningsvis sjunker kan ingen säga. Men om man lyfter blicken och ser mot framtiden kommer vi nog över pandemin och aktiekurserna kommer att återhämta sig. Ofta sker detta innan allt är som tidigare. Därför är detta en bra investeringsmöjlighet för den långsiktiga investeraren som till exempel jag kommer att utnyttja genom en tilläggsplacering i fonden.

 

Tom    kenneth

Tom Lehto                               Kenneth Blomqvist

 

 

 

 

 

 

Våra fonder