Intervju med portföljförvaltare Marcus Björkstén om det nuvarande marknadsläget

Fondita Sustainable Europe

2020-04-09

Marcus youtube

Intervju med Fonditas portföljförvaltare Marcus Björkstén. Marcus talar om det nuvarande marknadsläget (COVID-19) för Fondita Sustainable Europe och ägnar uppmärksamhet åt några företag som har presterat väl under denna tid.

Se hela intervjun på engelska här 

Våra fonder