Marcus Björkstén intervjuad av Helsingin Sanomat

Fondita Sustainable Europe

2020-01-30

Portföljförvaltaren Marcus Björkstén blev intervjuad av Helsingin Sanomat gällande det nya hållbarhetsfokuset för Fondita Sustainable Europe. "Detta är bara början" kommenterar Björkstén. Läs hela artikeln (på finska) här.

Våra fonder