Småbolag överavkastar över tid, handlas nu med rabatt mot storbolag – skapar möjligheter på lång sikt

European Micro Cap, European Small Cap, Nordic Micro Cap, Nordic Small Cap

2020-04-16

På grund av den stora spridningen av COVID-19 viruset har aktiemarknaderna sjunkit kraftigt, men delvis återhämtat sig en del från bottennivåerna i mars. Konsekvenserna är stora för oss alla. Flera länder i världen är nedstängda och effekterna på ekonomin är väldigt omfattande. Men antalet COVID-19 fall verkar plana ut både i Europa och USA, vilket ger oss en glimt av hopp om att se slutet på pandemin och en återgång till ett öppet samhälle.

Försäljningsvågen på marknaderna har drabbat aktiemarknaderna kraftigt på kort tid, speciellt småbolag. De viktigaste indexen i världen sjönk som värst nästan 40%, men i början av april har indexen skalat en del av förlusterna mot -15% för året i USA och mellan -15% och -25% i Norden och Europa. Småbolag i USA har backat ca 30% i år, i Europa och Norden något mindre, ca -25%. När likviditeten försvinner och investerarnas riskaversion ökar, flyr investerarna från småbolagsaktier till säkrare tillgångar och favoriserar stora bolag.  

Då man överblickar en längre tidsperiod, närmare 100 år i USA, kan man se att småbolag har presterat bättre än stora bolag med en stor marginal. (Källa: Ibbotsons Classic Yearbook). Fenomenet kan även ses i Europa och Norden under de senaste 20 åren.

 

Small Caps

Small Caps: Nearly 100 years of excess returns (Källa: Ibbotson Classic Yearbook)

Varje större underprestationsperiod för småbolag har historiskt visat sig vara en köpmöjlighet på lång siktEfter den kraftiga utförsäljningen i mars, men även efter rekylen i april, är småbolagens värdering, speciellt i Norden, men även i Europa, på flera årslägsta, i förhållande till storbolag. Då beaktas inte den absoluta värderingsnivån utan den relativa skillnaden av förväntade 12 månader framåt blickande PE (price/earnings) mellan småbolag och stora bolag (den blåa linjen på bilderna). I Norden noterades som värst ett värderingsgap som var ännu större än under finanskrisen. Till viss mån inverkar även estimatjusteringar timingen av dem på värderingsskillnaderna.


Nordic P/E, Small/Mid cap vs. Large caps (trailing and forward)

Nordic

Källa: Factset, Handelsbanken Capital Markets

Europe P/E, Small/Mid cap vs. Large caps (trailing and forward)

Europe

Källa: Factset, Handelsbanken Capital Markets

 

Tidpunkten för investeringar är alltid svår, men historiskt sett borde investeringar i turbulenta tider gynna den långsiktiga investeraren.

Varför man ska investera i småbolag:

- Småbolag har historiskt sett genererat högre avkastning än stora bolag

- Småbolag är ofta entreprenörsdrivna med aktiva och långsiktiga ägare

- Småbolag drar nytta av ökade uppköp och sammanslagningar- att köpa och bli köpta

- Småbolag har större möjligheter att växa jämfört med stora bolag

- Trots högre tillväxt över tid prissätts nu småbolag med en tydlig rabatt jämfört med stora bolag, dvs investerare förväntar sig inte att få betalt för risken som investeras i småbolag

- Småbolag har ofta sämre kapitalmarknadsbevakning vilket leder till möjligheter för investerare som gör sina hemläxor

 

Fonditas småbolagsfonder:

Fondita Nordic Small Cap

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita European Small Cap

Fondita European Micro Cap

Våra fonder