Turbulenta tider på aktiemarknaden

2020-03-13

Turbulenta tider på aktiemarknaden 

Det råder kraftig volatilitet på marknaden i spåren av coronavirusets spridning och de negativa effekter som detta sannolikt kommer att ha på världsekonomin. Därutöver har oenigheter bland oljeproducerande länder fått oljepriset på fall, vilket ytterligare har spätt på oron. Sjunkande aktiekurser drabbar även våra placerare och det är aldrig trevligt att se portföljerna krympa. Trots att nedgången har varit ovanligt brant och snabb, har historien visat att den långsiktiga placeraren vinner i längden.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Precis som de flesta i vår bransch har vi infört riktlinjer i förebyggande syfte gällande virussjukdomen, och vidtagit åtgärder för att se till att vår personal mår bra och kan jobba på distans vid behov.

Gällande marknaderna är det svårt att sia om hur länge oroligheten pågår och hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir. Börsturbulensen under SARS epidemin 2002-2003, som inte spred sig lika effektivt som COVID-19 viruset, gick över på 3-4 månader. Gällande fonderna prioriterar vi en långsiktig placeringshorisont vilket i en dylik turbulens ger möjlighet att fynda bland kvalitetsbolag på marknaden. Bolag verksamma inom vissa sektorer och branscher, som t.ex. inom digitalisering, kan gynnas positivt framöver.

Vad kan man som enskild investerare göra?

Även om aktiemarknaden visar sin värsta sida just nu, betonar vi långsiktigheten, som är en av hörnstenarna i Fonditas placeringsfilosofi. För placerare med en långsiktig investeringshorisont är oftast den bästa riktlinjen att behålla lugnet. Vi följer vår placeringsfilosofi där vi väljer bolag med långsiktiga starka drivkrafter och en beprövad affärsmodell.
fredrikk

 

 

Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita 

Våra fonder