Våra fonder

Fondbolaget Fondita är ett självständigt och obundet fondbolag som endast förvaltar aktiefonder. I förvaltningen fokuserar vi främst på små och medelstora bolag på den nordiska och europeiska aktiemarknaden. Vår placeringsfilosofi baserar sig på stock picking med koncentrerade portföljer. Placeringsfilosofin är gemensam för alla fonder.

Healthcare

European Micro Cap

Equity Spice

Nordic Small Cap

Nordic Micro Cap

European Small Cap

2000+

Sustainable Europe

Våra fonder