2000+

Beskrivning

2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:

  • växande krav på miljöskydd
  • befolkningsstrukturens förändring
  • teknologisektorns tillväxtutsikter

Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 179,0 MEUR
Antalet andelsägare 457
ISIN (A) FI0008802889
ISIN (B) FI0008802897
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,0 %
Carl Zeiss (DE) 4,5 %
Vestas Wind Systems (DK) 4,1 %
Nibe (SE) 3,8 %
Lonza (CH) 3,6 %

5 största länderna

Sverige 19 %
USA 15 %
Tyskland 14 %
Schweiz 13 %
Danmark 11 %

Avkastning

1 mån 4,9 %
3 mån 12,2 %
6 mån 21,6 %
YTD 19,2 %
1 år 42,1 %
3 år 52,3 %
5 år 97,9 %
10 år 301,2 %
från start (14.9.1998) 671,6 %
från start p.a. 9,3 %

Branschfördelning

Hälsovård 42 %
Industrivaror och -tjänster 27 %
Informationsteknik 12 %
Material 11 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 3 %
Dagligvaror 2 %
Finans 2 %
Energi 1 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,0 %
Carl Zeiss (DE) 4,5 %
Vestas Wind Systems (DK) 4,1 %
Nibe (SE) 3,8 %
Lonza (CH) 3,6 %
Albemarle (US) 3,6 %
Straumann (CH) 3,6 %
Tomra (NO) 3,2 %
Xylem (US) 3,1 %
Infineon (DE) 3,0 %

Landsfördelning

Sverige 19 %
USA 15 %
Tyskland 14 %
Schweiz 13 %
Danmark 11 %
Norge 9 %
Finland 6 %
Storbritannien 5 %
Spanien 3 %
Belgien 2 %
Italien 2 %
Frankrike 1 %

Valutaexponering

EUR 28 %
SEK 19 %
USD 15 %
CHF 13 %
DKK 11 %
NOK 9 %
GBP 5 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 4,9 %
3 mån 12,2 %
6 mån 21,6 %
YTD 19,2 %
1 år 42,1 %
3 år 52,3 %
5 år 97,9 %
10 år 301,2 %
från start (14.9.1998) 671,6 %
från start p.a. 9,3 %

Standardav.

3 år 20,9 %
Från start 20,3 %

Sharpe

3 år 0,80
10 år 1,01

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.08.2021

Våra fonder