2000+

Beskrivning

2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:

  • växande krav på miljöskydd
  • befolkningsstrukturens förändring
  • teknologisektorns tillväxtutsikter

Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 180,7
Antalet andelsägare 456
ISIN (A) FI0008802889
ISIN (B) FI0008802897
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,1 %
Nibe (SE) 4,2 %
Carl Zeiss (DE) 4,1 %
Tomra Systems (NO) 3,9 %
Straumann (CH) 3,9 %

5 största länderna

Sverige 20 %
Tyskland 14 %
USA 14 %
Schweiz 13 %
Norge 9 %

Avkastning

1 mån 3,0 %
3 mån 7,4 %
6 mån 10,3 %
YTD 25,7 %
1 år 25,7 %
3 år 84,8 %
5 år 97,7 %
10 år 286,3 %
från start (14.9.1998) 675,4 %
från start p.a. 9,2 %

Branschfördelning

Hälsovård 41 %
Industrivaror och -tjänster 27 %
Informationsteknik 12 %
Material 11 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 4 %
Finans 2 %
Dagligvaror 2 %
Energi 1 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,1 %
Nibe (SE) 4,2 %
Carl Zeiss (DE) 4,1 %
Tomra Systems (NO) 3,9 %
Straumann (CH) 3,9 %
Lonza (CH) 3,7 %
Albemarle (US) 3,6 %
Enea (SE) 3,6 %
Infineon (DE) 3,4 %
Medicover (SE) 3,0 %

Landsfördelning

Sverige 20 %
Tyskland 14 %
USA 14 %
Schweiz 13 %
Norge 9 %
Danmark 9 %
Finland 8 %
Storbritannien 5 %
Spanien 4 %
Belgien 1 %
Italien 1 %
Frankrike 1 %

Valutaexponering

EUR 29 %
SEK 20 %
USD 14 %
CHF 13 %
DKK 10 %
NOK 9 %
GBP 5 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 3,0 %
3 mån 7,4 %
6 mån 10,3 %
YTD 25,7 %
1 år 25,7 %
3 år 84,8 %
5 år 97,7 %
10 år 286,3 %
från start (14.9.1998) 675,4 %
från start p.a. 9,2 %

Standardav.

3 år 20,0 %
Från start 20,3 %

Sharpe

3 år 1,16
10 år 1,00

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2021

Våra fonder