European Micro Cap

Beskrivning

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.

Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag i Europa exklusive Norden. Placeringshorisonten är långsiktig.

 

Fakta om fonden

Fondens värde 47,8 Meur
Antalet andelsägare 256
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Coltene Holding (CH) 6,7 %
Nedap (NL) 5,8 %
Datagroup (DE) 5,3 %
Adesso (DE) 5,3 %
Nexus (DE) 4,7 %

5 största länderna

Tyskland 51 %
Schweiz 24 %
Nederländerna 8 %
Storbritannien 8 %
Österrike 4 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 0,6 % 3,8 %
2019 13,5 % 12,0 %
3 mån 4,0 % 6,3 %
6 mån -11,6 % -4,8 %
1 år -15,8 % -1,4 %
från start (7.3.2017) 7,8 % 10,0 %
från start p.a. 3,9 % 4,9 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Hälsovård 31 %
Informationsteknink 26 %
Industrivaror och -tjänster 22 %
Dagligvaror 9 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 7 %
Material 5 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Coltene Holding (CH) 6,7 %
Nedap (NL) 5,8 %
Datagroup (DE) 5,3 %
Adesso (DE) 5,3 %
Nexus (DE) 4,7 %
Medios (DE) 4,4 %
Orior (CH) 4,2 %
Hochdorf Holding (DE) 4,0 %
Kardex (DE) 3,9 %
Consort Medical (GB) 3,9 %

Landsfördelning

Tyskland 51 %
Schweiz 24 %
Nederländerna 8 %
Storbritannien 8 %
Österrike 4 %
Italien 2 %
Frankrike 2 %
Spanien 1 %

Valutaexponering

EUR 67 %
CHF 24 %
GBP 8 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 0,6 % 3,8 %
2019 13,5 % 12,0 %
3 mån 4,0 % 6,3 %
6 mån -11,6 % -4,8 %
1 år -15,8 % -1,4 %
från start (7.3.2017) 7,8 % 10,0 %
från start p.a. 3,9 % 4,9 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatilitet p.a.

3 år N/A
Från start 16,3 %

Sharpe

3 år N/A
Från start 0,52

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.2.2019

Våra fonder