European Micro Cap

Beskrivning

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.

Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag i Europa exklusive Norden. Placeringshorisonten är långsiktig.

 

Fakta om fonden

Fondens värde 44,2 Meur
Antalet andelsägare 259
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Coltene Holding (CH) 6,4 %
Nedap (NL) 6,2 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,9 %
Datagroup (DE) 5,3 %
Adesso (DE) 5,1 %

5 största länderna

Tyskland 57 %
Schweiz 23 %
Nederländerna 9 %
Storbritannien 7 %
Italien 3 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -8,4 % -5,1 %
3 mån -20,8 % -13,8 %
6 mån -21,9 % -14,2 %
2018 -23,5 % -12,9 %
från start (7.3.2017) -5,0 % -1,8 %
från start p.a. -2,8 % -1,0 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Hälsovård 34 %
Informationsteknink 23 %
Industrivaror och -tjänster 19 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 9 %
Dagligvaror 8 %
Material 5 %
Kassa 2 %

10 största innehav

Coltene Holding (CH) 6,4 %
Nedap (NL) 6,2 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,9 %
Datagroup (DE) 5,3 %
Adesso (DE) 5,1 %
Nexus (DE) 5,1 %
Orior (CH) 4,2 %
Consort Medical (GB) 4,1 %
Einhell Germany (DE) 3,8 %
Carlo Gavazzi Holding (CH) 3,5 %

Landsfördelning

Tyskland 57 %
Schweiz 23 %
Nederländerna 9 %
Storbritannien 7 %
Italien 3 %
Spanien 1 %

Valutaexponering

EUR 70 %
CHF 23 %
GBP 7 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -8,4 % -5,1 %
3 mån -20,8 % -13,8 %
6 mån -21,9 % -14,2 %
2018 -23,5 % -12,9 %
från start (7.3.2017) -5,0 % -1,8 %
från start p.a. -2,8 % -1,0 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatilitet p.a.

2018 15,6 %
Från start 13,5 %

Sharpe

1 år -2,30
5 år N/A

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2018

Våra fonder