European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 69,6 MEUR
Antalet andelsägare 374
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Siegfried Holdning (CH) 6,8 %
Dermapharm Holding (DE) 6,5 %
Reply (IT) 4,8 %
Construcciones (ES) 4,6 %
CANCOM (DE) 4,6 %

5 största länderna

Tyskland 31 %
Schweiz 21 %
Nederländerna 10 %
Spanien 9 %
Italien 8 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -2,1 % 1,3 %
3 mån 16,0 % 18,7 %
6 mån -18,4 % 15,6 %
YTD -18,4 % -15,6 %
1 år -10,4 % -4,1 %
3 år -11,4 % 0,6 %
5 år 11,5 % 15,2 %
10 år 133,8 % 156,8 %
från start (19.5.2009) 207,4 % 241,8 %
från start p.a. 10,6 % 11,7 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Branschfördelning

Informationsteknik 33 %
Hälsovård 29 %
Industrivaror och -tjänster 21 %
Material 8 %
Kommunikationstjänster 6 %
Fastighet 2 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Siegfried Holdning (CH) 6,8 %
Dermapharm Holding (DE) 6,5 %
Reply (IT) 4,8 %
Construcciones (ES) 4,6 %
CANCOM (DE) 4,6 %
Straumann (DE) 4,6 %
Barco (BE) 4,5 %
Solutions 30 (FR) 4,3 %
All for One Group (DE) 4,3 %
IMCD (NL) 4,0 %

Landsfördelning

Tyskland 31 %
Schweiz 21 %
Nederländerna 10 %
Spanien 9 %
Italien 8 %
Frankrike 6 %
Portugal 5 %
Storbritannien 5 %
Belgien 5 %
Österrike 2 %

Valutaexponering

EUR 74 %
CHF 21 %
GBP 5 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -2,1 % 1,3 %
3 mån 16,0 % 18,7 %
6 mån -18,4 % 15,6 %
YTD -18,4 % -15,6 %
1 år -10,4 % -4,1 %
3 år -11,4 % 0,6 %
5 år 11,5 % 15,2 %
10 år 133,8 % 156,8 %
från start (19.5.2009) 207,4 % 241,8 %
från start p.a. 10,6 % 11,7 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Standardav.

3 år 25,1 %
Från start 22,9 %

Sharpe

3 år -0,23
Från start 0,51

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
30.6.2020

Våra fonder