European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 64,4 MEUR
Antalet andelsägare 361
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Dermapharm Holding (DE) 6,8 %
Reply (IT) 6,2 %
Siegfried Holdning (CH) 6,1 %
Solutions 30 (FR) 5,5 %
All for One Group (DE) 5,1 %

5 största länderna

Tyskland 31 %
Schweiz 19 %
Nederländerna 10 %
Italien 9 %
Storbritannien 6 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,0 % 5,7 %
3 mån 3,9 % 8,3 %
6 mån -3,3 % -0,2 %
YTD -13,4 % -9,8 %
1 år -3,0 % 4,4 %
3 år -3,6 % 7,0 %
5 år 22,3 % 25,6 %
10 år 144,4 % 164,8 %
från start (19.5.2009) 226,2 % 265,3 %
från start p.a. 11,0 % 12,2 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Branschfördelning

Informationsteknik 39 %
Hälsovård 28 %
Industrivaror och -tjänster 17 %
Material 10 %
Kommunikationstjänster 5 %
Fastighet 2 %
Kassa -1 %

10 största innehav

Dermapharm Holding (DE) 6,8 %
Reply (IT) 6,2 %
Siegfried Holdning (CH) 6,1 %
Solutions 30 (FR) 5,5 %
All for One Group (DE) 5,1 %
CANCOM (DE) 5,0 %
Corbion (NL) 4,3 %
Softcat (GB) 4,3 %
Also Holding (CH) 4,2 %
CompuGroup Medical (DE) 4,1 %

Landsfördelning

Tyskland 31 %
Schweiz 19 %
Nederländerna 10 %
Italien 9 %
Storbritannien 6 %
Frankrike 6 %
Spanien 5 %
Sverige 4 %
Belgien 3 %
Norge 3 %
Portugal 3 %
Österrike 2 %

Valutaexponering

EUR 69 %
CHF 19 %
GBP 6 %
SEK 4 %
NOK 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,0 % 5,7 %
3 mån 3,9 % 8,3 %
6 mån -3,3 % -0,2 %
YTD -13,4 % -9,8 %
1 år -3,0 % 4,4 %
3 år -3,6 % 7,0 %
5 år 22,3 % 25,6 %
10 år 144,4 % 164,8 %
från start (19.5.2009) 226,2 % 265,3 %
från start p.a. 11,0 % 12,2 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Standardav.

3 år 25,2 %
Från start 22,8 %

Sharpe

3 år -0,03
Från start 0,56

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.8.2020

Våra fonder