European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 88,0 Meur
Antalet andelsägare 405
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

CTS Eventim (DE) 5,4 %
Strooer (DE) 4,9 %
MTU Aero (DE) 4,7 %
Jenoptik (DE) 4,6 %
Interpump (IT) 4,6 %

5 största länderna

Tyskland 42 %
Schweiz 16 %
Nederländerna 15 %
Spanien 7 %
Storbritannien 5 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 8,4 % 4,5 %
3 mån 14,5 % 9,5 %
YTD 26,4 % 18,1 %
6 mån 11,9 % 9,6 %
1 år 2,6 % 2,1 %
3 år 31,6 % 29,1 %
5 år 47,8 % 42,0 %
från start (19.5.2009) 258,2 % 204,9 %
från start p.a. 13,7 % 11,9 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 48 %
Hälsovård 19 %
Informationsteknink 10 %
Kommunikationstjänster 10 %
Material 5 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 2 %
Finans 2 %
Energi 2 %
Fastighet 2 %
Kassa 1 %

10 största innehav

CTS Eventim (DE) 5,4 %
Strooer (DE) 4,9 %
MTU Aero (DE) 4,7 %
Jenoptik (DE) 4,6 %
Interpump (IT) 4,6 %
TKH Group (NL) 4,5 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 4,3 %
Dormakaba (CH) 4,3 %
Dermapharm Holding (DE) 4,3 %
IMCD (NL) 4,2 %

Landsfördelning

Tyskland 42 %
Schweiz 16 %
Nederländerna 15 %
Spanien 7 %
Storbritannien 5 %
Portugal 5 %
Italien 5 %
Österrike 3 %
Frankrike 2 %

Valutaexponering

EUR 77 %
CHF 16 %
GBP 5 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 8,4 % 4,5 %
3 mån 14,5 % 9,5 %
YTD 26,4 % 18,1 %
6 mån 11,9 % 9,6 %
1 år 2,6 % 2,1 %
3 år 31,6 % 29,1 %
5 år 47,8 % 42,0 %
från start (19.5.2009) 258,2 % 204,9 %
från start p.a. 13,7 % 11,9 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatilitet p.a.

3 år 16,9 %
Från start 21,0 %

Sharpe

3 år 0,57
5 år 0,26

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
30.4.2019

Våra fonder