European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 64,9 MEUR
Antalet andelsägare 351
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

All for One Group (DE) 5,8 %
Verbio (DE) 5,6 %
Reply (IT) 5,5 %
Dermapharm Holding (DE) 4,9 %
Siegfried Holding (CH) 4,9 %

5 största länderna

Tyskland 42 %
Schweiz 11 %
Nederländerna 11 %
Italien 9 %
Spanien 5 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 1,5 % 0,4 %
3 mån 20,0 % 22,5 %
6 mån 20,6 % 23,0 %
YTD 1,5 % 0,4 %
1 år 1,3 % 6,9 %
3 år 1,9 % 13,9 %
5 år 48,2 % 51,8 %
10 år 126,1 % 157,4 %
från start (19.5.2009) 277,5 % 321,0 %
från start p.a. 12,1 % 13,1 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Branschfördelning

Informationsteknik 33 %
Industrivaror och -tjänster 27 %
Hälsovård 18 %
Material 12 %
Energi 6 %
Kommunikationstjänster 3 %
Fastighet 1 %
Kassa 1 %

10 största innehav

All for One Group (DE) 5,8 %
Verbio (DE) 5,6 %
Reply (IT) 5,5 %
Dermapharm Holding (DE) 4,9 %
Siegfried Holding (CH) 4,9 %
Borregaard (NO) 4,5 %
Corbion (NL) 4,3 %
IMCD (NL) 4,0 %
Befesa (DE) 3,7 %
Construcciones (ES) 3,6 %

Landsfördelning

Tyskland 42 %
Schweiz 11 %
Nederländerna 11 %
Italien 9 %
Spanien 5 %
Sverige 5 %
Norge 5 %
Storbritannien 3 %
Frankrike 3 %
Belgien 2 %
Portugal 2 %
Österrike 1 %

Valutaexponering

EUR 75 %
CHF 11 %
SEK 5 %
NOK 5 %
GBP 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 1,5 % 0,4 %
3 mån 20,0 % 22,5 %
6 mån 20,6 % 23,0 %
YTD 1,5 % 0,4 %
1 år 1,3 % 6,9 %
3 år 1,9 % 13,9 %
5 år 48,2 % 51,8 %
10 år 126,1 % 157,4 %
från start (19.5.2009) 277,5 % 321,0 %
från start p.a. 12,1 % 13,1 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Standardav.

3 år 23,9 %
Från start 17,3 %

Sharpe

3 år 0,16
Från start 0,74

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.01.2021

Våra fonder