European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 79,1 Meur
Antalet andelsägare 386
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Dermapharm Holding (DE) 6,0 %
Siegfried Holdning (CH) 5,8 %
Strooer (DE) 5,5 %
CTS Eventim (DE) 5,1 %
MTU Aero (DE) 5,0 %

5 största länderna

Tyskland 36 %
Schweiz 17 %
Nederländerna 11 %
Spanien 10 %
Italien 8 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -9,7 % -8,1 %
3 mån -8,1 % -5,8 %
6 mån 0,2 % 4,6 %
YTD -10,5 % -9,6 %
1 år 4,3 % 5,4 %
3 år 5,7 % 14,2 %
5 år 26,2 % 28,0 %
10 år 168,7 % 185,3 %
från start (19.5.2009) 237,2 % 265,9 %
från start p.a. 11,9 % 12,8 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 34 %
Hälsovård 24 %
Informationsteknik 20 %
Kommunikationstjänster 11 %
Material 7 %
Fastighet 2 %
Finans 2 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Dermapharm Holding (DE) 6,0 %
Siegfried Holdning (CH) 5,8 %
Strooer (DE) 5,5 %
CTS Eventim (DE) 5,1 %
MTU Aero (DE) 5,0 %
Construcciones (ES) 4,7 %
Straumann (DE) 4,5 %
Reply (IT) 4,0 %
Barco (BE) 3,7 %
All for One Group (DE) 3,6 %

Landsfördelning

Tyskland 36 %
Schweiz 17 %
Nederländerna 11 %
Spanien 10 %
Italien 8 %
Portugal 5 %
Storbritannien 4 %
Belgien 4 %
Österrike 4 %
Frankrike 3 %

Valutaexponering

EUR 79 %
CHF 17 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -9,7 % -8,1 %
3 mån -8,1 % -5,8 %
6 mån 0,2 % 4,6 %
YTD -10,5 % -9,6 %
1 år 4,3 % 5,4 %
3 år 5,7 % 14,2 %
5 år 26,2 % 28,0 %
10 år 168,7 % 185,3 %
från start (19.5.2009) 237,2 % 265,9 %
från start p.a. 11,9 % 12,8 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Standardav.

3 år 16,5 %
Från start 20,8 %

Sharpe

3 år 0,16
Från start 0,58

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
29.02.2020

Våra fonder