European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 80,2 Meur
Antalet andelsägare 407
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

CTS Eventim (DE) 5,4 %
MTU Aero (DE) 4,7 %
Strooer (DE) 4,7 %
Jenoptik (DE) 4,6 %
Polypipe Group (GB) 4,6 %

5 största länderna

Tyskland 47 %
Nederländerna 15 %
Schweiz 10 %
Spanien 7 %
Storbritannien 7 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 3,3 % 3,8 %
2019 14,0 % 12,0 %
3 mån 5,3 % 6,3 %
6 mån -9,1 % -4,8 %
1 år -8,2 % -1,4 %
3 år 26,3 % 27,3 %
5 år 33,6 % 31,6 %
från start (19.5.2009) 223,3 % 189,0 %
från start p.a. 12,8 % 11,5 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 47 %
Hälsovård 17 %
Informationsteknink 11 %
Kommunikationstjänster 10 %
Material 5 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 4 %
Finans 2 %
Energi 2 %
Fastighet 2 %
Kassa 0 %

10 största innehav

CTS Eventim (DE) 5,4 %
MTU Aero (DE) 4,7 %
Strooer (DE) 4,7 %
Jenoptik (DE) 4,6 %
Polypipe Group (GB) 4,6 %
Construcciones (ES) 4,5 %
TKH Group (NL) 4,4 %
IMCD (NL) 4,4 %
Jungheinrich (DE) 4,4 %
SAF Holland (DE) 4,3 %

Landsfördelning

Tyskland 47 %
Nederländerna 15 %
Schweiz 10 %
Spanien 7 %
Storbritannien 7 %
Portugal 5 %
Italien 4 %
Österrike 3 %
Frankrike 2 %

Valutaexponering

EUR 83 %
CHF 10 %
GBP 7 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 3,3 % 3,8 %
2019 14,0 % 12,0 %
3 mån 5,3 % 6,3 %
6 mån -9,1 % -4,8 %
1 år -8,2 % -1,4 %
3 år 26,3 % 27,3 %
5 år 33,6 % 31,6 %
från start (19.5.2009) 223,3 % 189,0 %
från start p.a. 12,8 % 11,5 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatilitet p.a.

3 år 17,1 %
Från start 21,1 %

Sharpe

3 år 0,63
5 år 0,63

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.2.2019

Våra fonder