European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i östeuropeiska bolags aktier.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 80,0 MEUR
Antalet andelsägare 350
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Reply (IT) 6,3 %
All for One Group (DE) 5,3 %
Dermapharm Holding (DE) 5,2 %
Siegfried Holding (DE) 5,1 %
Verbio (DE) 4,8 %

5 största länderna

Tyskland 35 %
Schweiz 14 %
Nederländerna 11 %
Italien 10 %
Sverige 9 %

Avkastning

1 mån 5,9 %
3 mån 12,2 %
6 mån 26,3 %
YTD 28,1 %
1 år 46,4 %
3 år 34,2 %
5 år 71,6 %
10 år 225,6 %
från start (19.5.2009) 377,6 %
från start p.a. 13,6 %

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 33 %
Informationsteknik 29 %
Hälsovård 18 %
Material 9 %
Energi 5 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 4 %
Fastighet 2 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Reply (IT) 6,3 %
All for One Group (DE) 5,3 %
Dermapharm Holding (DE) 5,2 %
Siegfried Holding (DE) 5,1 %
Verbio (DE) 4,8 %
IMCD (NL) 4,3 %
Lagercrantz (SE) 4,3 %
Interpump (IT) 4,1 %
Borregaard (NO) 3,9 %
Wacker (DE) 3,1 %

Landsfördelning

Tyskland 35 %
Schweiz 14 %
Nederländerna 11 %
Italien 10 %
Sverige 9 %
Spanien 5 %
Frankrike 4 %
Norge 4 %
Belgien 3 %
Storbritannien 2 %
Portugal 1 %
Österrike 1 %

Valutaexponering

EUR 70 %
CHF 14 %
SEK 9 %
NOK 4 %
GBP 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 5,9 %
3 mån 12,2 %
6 mån 26,3 %
YTD 28,1 %
1 år 46,4 %
3 år 34,2 %
5 år 71,6 %
10 år 225,6 %
från start (19.5.2009) 377,6 %
från start p.a. 13,6 %

Standardav.

3 år 24,0 %
Från start 17,1 %

Sharpe

3 år 0,55
Från start 0,83

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.08.2021

Våra fonder