European Top Picks

Beskrivning

Fondita European Top Picks investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner och bevisat värdeskapande från hela Europa.

På den europeiska aktiemarknaden hittar vi ett flertal kvalitetsbolag, med verksamhet såväl i Europa, som globalt. Dessa bolag är ofta etablerade nischaktörer med starka marknadspositioner, sund balansräkning och god lönsamhet. Vi hittar dessa bolag inom branscher som medicinteknik, läkemedel, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.

Fondita European Top Picks är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i såväl små som stora kvalitetsbolag i hela Europa, inklusive Norden.

Fakta om fonden

Fondens värde 17,0 Meur
Antalet andelsägare 216
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Siegfried (CH) 6,5 %
Novartis (CH) 5,7 %
Philips (NL) 5,7 %
Swiss Life (CH) 5,6 %
Novo Nordisk (DK) 5,3 %

5 största länderna

Tyskland 26 %
Schweiz 21 %
Sverige 15 %
Holland 11 %
Danmark 9 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -7,8 % -5,3 %
3 mån -18,5 % -11,5 %
6 mån -18,8 % -11,2 %
2018 -17,8 % -12,0 %
3 år -10,9 % -0,4 %
5 år 0,6 % 10,2 %
från start (19.5.2011) 30,6 % 30,3 %
från start p.a. 3,6 % 3,5 %
(Index = EURO Stoxx 50 Net Return Index)

Branschfördelning

Hälsovård 37 %
Industrivaror och -tjänster 25 %
Informationsteknik 12 %
Dagligvaror 10 %
Finans 6 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 5 %
Material 5 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Siegfried (CH) 6,5 %
Novartis (CH) 5,7 %
Philips (NL) 5,7 %
Swiss Life (CH) 5,6 %
Novo Nordisk (DK) 5,3 %
Unilever (NL) 5,2 %
Sanofi (FR) 5,0 %
Fresenius (DE) 4,9 %
Reply (IT) 4,9 %
Essity (SE) 4,9 %

Landsfördelning

Tyskland 26 %
Schweiz 21 %
Sverige 15 %
Holland 11 %
Danmark 9 %
Finland 7 %
Frankrike 5 %
Italien 5 %
Norge 0 %

Valutaexponering

EUR 53 %
CHF 21 %
SEK 15 %
DKK 9 %
NOK 0 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -7,8 % -5,3 %
3 mån -18,5 % -11,5 %
6 mån -18,8 % -11,2 %
2018 -17,8 % -12,0 %
3 år -10,9 % -0,4 %
5 år 0,6 % 10,2 %
från start (19.5.2011) 30,6 % 30,3 %
från start p.a. 3,6 % 3,5 %
(Index = EURO Stoxx 50 Net Return Index)

Volatilitet p.a.

2018 15,6 %
Från start 17,5 %

Sharpe

1 år -1,81
5 år -0,25

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2018

Våra fonder