Healthcare

Beskrivning

Fondita Healthcare är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd (egendom och levnadsstandard), teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet. 

Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Fonden undviker att investera i förlustbringande bioteknikföretag. 

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 83,1 MEUR
Antalet andelsägare 245
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,9 %
Straumann (CH) 4,6 %
Lonza Group (CH) 4,2 %
Carl Zeiss (DE) 3,9 %
Astra Zeneca (GB) 3,8 %

5 största länderna

Schweiz 25 %
USA 21 %
Tyskland 17 %
Danmark 12 %
Sverige 10 %

Avkastning

1 mån 3,1 %
3 mån 12,1 %
6 mån 20,9 %
YTD 26,4 %
1 år 35,5 %
3 år 66,1 %
från start (14.6.2018) 74,5 %
från start p.a. 18,9 %
Fondförvaltare

Branschfördelning

Hälsovård 97 %
Kassa 2 %
Informationsteknik 2 %

10 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,9 %
Straumann (CH) 4,6 %
Lonza Group (CH) 4,2 %
Carl Zeiss (DE) 3,9 %
Astra Zeneca (GB) 3,8 %
Smith & Nephew (GB) 3,5 %
Eli Lilly (US) 3,4 %
Siemens Healthineers (GB) 3,4 %
Medicover (SE) 3,3 %
Medtronic (US) 3,1 %

Landsfördelning

Schweiz 25 %
USA 21 %
Tyskland 17 %
Danmark 12 %
Sverige 10 %
Finland 5 %
Storbritannien 4 %
Nederländerna 3 %
Spanien 1 %

Valutaexponering

EUR 26 %
CHF 25 %
USD 21 %
SEK 10 %
DKK 12 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 3,1 %
3 mån 12,1 %
6 mån 20,9 %
YTD 26,4 %
1 år 35,5 %
från start (14.6.2018) 74,5 %
från start p.a. 18,9 %

Standardav.

3 år 16,20 %
från start (14.6.2018) 15,90 %

Sharpe

3 år 1,16
Från start 1,24

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.08.2021

Våra fonder