Nordic Micro Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner. 

På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med ca 40 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 159,8
Antalet andelsägare 416
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Hexatronic Group (SE) 5,4 %
Swedencare (SE) 4,7 %
Concentric (SE) 4,6 %
Enea (SE) 4,2 %
Sdiptech (SE) 3,8 %

5 största länderna

Sverige 56 %
Finland 34 %
Norge 6 %
Danmark 2 %

Avkastning

1 mån 4,5 %
3 mån 12,6 %
6 mån 15,7 %
YTD 29,8 %
1 år 29,8 %
3 år 127,7 %
5 år 91,6 %
10 år 358,6 %
från start (29.8.2006) 467,7 %
från start p.a. 12,0 %

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 35 %
Informationsteknik 18 %
Hälsovård 17 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 17 %
Dagligvaror 4 %
Material 4 %
Kommunikationstjänster 3 %
Kassa 2 %

10 största innehav

Hexatronic Group (SE) 5,4 %
Swedencare (SE) 4,7 %
Concentric (SE) 4,6 %
Enea (SE) 4,2 %
Sdiptech (SE) 3,8 %
Pihlajalinna (FI) 3,7 %
Nederman Holding (SE) 3,4 %
Detection Technology (FI) 3,4 %
Proact IT (SE) 3,1 %
ADDvise (SE) 3,0 %

Landsfördelning

Sverige 56 %
Finland 34 %
Norge 6 %
Danmark 2 %

Valutaexponering

SEK 56 %
EUR 34 %
NOK 6 %
DKK 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 4,5 %
3 mån 12,6 %
6 mån 15,7 %
YTD 29,8 %
1 år 29,8 %
3 år 127,7 %
5 år 91,6 %
10 år 358,6 %
från start (29.8.2006) 467,7 %
från start p.a. 12,0 %

Standardav.

3 år 25,0 %
Från start 21,0 %

Sharpe

3 år 1,25
Från start 0,61

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2021

Våra fonder