Nordic Small Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. 

På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.

Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav och en bred geografisk exponering.

Fakta om fonden

Fondens värde 158,1 MEUR
Antalet andelsägare 454
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Embracer (SE) 9,6 %
Elekta (SE) 4,4 %
Terveystalo (FI) 4,1 %
AAK (SE) 4,0 %
Caverion (FI) 3,5 %

5 största länderna

Sverige 55 %
Finland 22 %
Norge 17 %
Danmark 5 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 9,7 % 5,9 %
3 mån 23,2 % 14,2 %
6 mån 21,4 % 11,1 %
YTD 12,3 % 1,2 %
1 år 28,3 % 18,2 %
3 år 24,2 % 18,8 %
5 år 65,8 % 58,0 %
10 år 190,4 % 152,5 %
från start (10.9.1997) 1153,0 % 361,2 %
från start p.a. 11,6 % 6,9 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 23 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 21 %
Hälsovård 15 %
Kommunikationstjänster 12 %
Informationsteknik 9 %
Material 8 %
Dagligvaror 8 %
Kassa 2 %
Finans 2 %

10 största innehav

Embracer (SE) 9,6 %
Elekta (SE) 4,4 %
Terveystalo (FI) 4,1 %
AAK (SE) 4,0 %
Caverion (FI) 3,5 %
ÅF Pöyry (SE) 3,4 %
Beijer Ref (SE) 3,4 %
Huhtamäki (FI) 3,3 %
AcadeMedia (SE) 3,3 %
GN Store Nord (DK) 3,1 %

Landsfördelning

Sverige 55 %
Finland 22 %
Norge 17 %
Danmark 5 %

Valutaexponering

SEK 55 %
EUR 22 %
NOK 17 %
DKK 5 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 9,7 % 5,9 %
3 mån 23,2 % 14,2 %
6 mån 21,4 % 11,1 %
YTD 12,3 % 1,2 %
1 år 28,3 % 18,2 %
3 år 24,2 % 18,8 %
5 år 65,8 % 58,0 %
10 år 190,4 % 152,5 %
från start (10.9.1997) 1153,0 % 361,2 %
från start p.a. 11,6 % 6,9 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Standardav.

3 år 24,7 %
Från start 24,0 %

Sharpe

3 år 0,43
Från start 0,59

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.8.2020

Våra fonder