Placeringsfilosofi

Fonditas placeringsfilosofi är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer. Placeringsfilosofin har sedan bolagets start 1997 resulterat i en genomsnittlig avkastning om ca 12 % p.a. efter kostnader.

Fonditas placeringsfilosofi baserar sig på stock picking, dvs. aktiva bolagsval. 

Bolagens kvalitet prioriteras framom indexvikt vid valet av portföljbolag. Vår placeringsfilosofi baserar sig på koncentrerade portföljer som avviker starkt från marknadsindex, dvs. fonderna har en väldigt hög sk. "active share". Omsättningshastigheten i fonderna är låg vilket betyder att placeringarna ofta är mycket långsiktiga. Våra fondportföljer består av ca 30 bolag. Placeringsfilosofin för alla Fonditas fonder är densamma och fokuserar främst på mindre och medelstora bolag i Norden och i Europa.

 

 

I valet av portföljbolag har vi en stark preferens för bolag med:

  • Stark marknadsposition och goda framtidsutsikter
  • Etablerad lönsamhet och sund balansräkning
  • Kvalificerad bolagsledning
  • Aktiv ägare
  • Rimlig värdering (DCF, PE, EV/EBIT etc.)
  • Etablerad hållbarhetsstrategi 

De koncentrerade portföljerna möjliggör en noggrann uppföljning av bolagens utveckling. Detta sker genom regelbundna möten med bolagsledningen samt med både portföljbolagens konkurrenter och kunder. Med detta förfarande säkerställer vi en tillräckligt nyanserad bild av bolagens utsikter.

 

Våra fonder