Fondförvaltaren med fokus på nordiska och europeiska aktier

Fondvärden

PlaceringsfondAndelsklass /
NAV per 09.04.20
ISIN% förändring från
föregående dag
% förändring
YTD 20
Avkastning sedan
start % p.a. *
Registrerad för distribution
Equity Spice
A: 44.7938
B: 145.5205
FI0008802848
FI0008802855
2.09 %
2.09 %
-18.85 %
-14.90 %
9.83 %FIN, SWE, NOR
Nordic Small Cap
A: 48.4782
B: 144.6022
FI0008802863
FI0008802871
2.17 %
2.17 %
-26.86 %
-23.13 %
9.99 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX
2000+
A: 25.1551
B: 76.0063
FI0008802889
FI0008802897
2.17 %
2.17 %
-21.57 %
-17.67 %
7.24 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Nordic Micro Cap
A: 126.8864
B: 256.6171
FI0008810932
FI0008810940
1.98 %
1.98 %
-26.77 %
-22.96 %
7.16 %FIN, SWE, NOR, GER, LUX
European Small Cap
A: 163.9671
B: 285.3395
FI0008814686
FI0008814694
2.35 %
2.35 %
-27.97 %
-24.24 %
10.10 %FIN, SWE, NOR
Sustainable Europe
A: 96.6985
B: 152.0281
FI4000024484
FI4000024492
1.70 %
1.70 %
-20.65 %
-16.77 %
4.82 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
European Micro Cap
A: 88.1379
B: 101.7535
FI4000242847
FI4000242854
2.93 %
2.93 %
-18.53 %
-14.48 %
0.56 %FIN, SWE, NOR
Healthcare
A: 101.3825
B: 111.4597
FI4000321088
FI4000321096
2.45 %
2.45 %
-14.73 %
-10.49 %
6.14 %FIN, SWE, NOR, GER
* Angivna avkastningssiffror i kolumnen hänför sig till tillväxtandelarna (B)

Senaste uppdateringar

Intervju med portföljförvaltare Marcus Björkstén om det nuvarande marknadsläget
Intervju med portföljförvaltare Kenneth Blomqvist och Tom Lehto om det nuvarande marknadsläget (COVID-19)

Våra fonder

Healthcare

European Micro Cap

Equity Spice

Nordic Small Cap

Nordic Micro Cap

European Small Cap

2000+

Sustainable Europe