Rimmi Raj

Marknadsföring, ESG & kundrelationer

Rimmi jobbar med marknadsföring, fondernas hållbarhet (ESG) och kundkontakter. Hon började på Fondita 2015 och sköter också om fondbolagets sociala medier. Rimmi är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder