Om Fondita

Fondbolaget Fondita är ett självständigt fondbolag med fokus på fondförvaltning av mindre och medelstora bolag på den nordiska och europeiska aktiemarknaden.

Fondbolaget Fondita Ab började sin fondverksamhet år 1997 då bolagets två första fonder startades. Efter detta har fondfamiljen vuxit till att omfatta åtta aktiefonder. I centrum för placeringsfilosofin ligger en aktiv, från index avvikande, förvaltning med fokus på mindre och medelstora bolags aktier. Mindre och medelstora bolag ger över tid en bättre avkastning än stora börsbolag. Fondita är ett självständigt bolag där majoriteten av aktierna ägs av bolagets medarbetare.

Fondita förvaltar i dagens läge ca 760 miljoner euro (januari 2021). Ungefär 90% av detta kapital tillhör institutionella placerare såsom pensionsstiftelser, försäkringsbolag, allmännyttiga stiftelser osv. Alla typer av kunder är välkomna och vi har ingen minimigräns för teckning i våra fonder. Alla kundmedel är placerade i fondbolagets åtta aktiefonder. Fondita har ingen annan affärsverksamhet utöver fondförvaltningen.

Fonditas verksamhet har under senare år fått mycket positiv synlighet. Den ansedda placeringstidskriften Arvopaperilehti valde Fondita till landets bästa fondbolag år 2013 och 2012. De två föregående åren var Fondita på andra plats. Förutom detta har Morningstar, Lipper och Citywire m.fl. uppmärksammat våra fonder och fondförvaltare med utnämningar och priser med jämna mellanrum. Verksamhetens höga kvalitet har noterats på bred front.

Fondita har år 2010 undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande. Vi agerar ansvarsfullt i vår verksamhet och i fondförvaltningen. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG-faktorer).

Våra fonder